Výsledky školního kola soutěže v německém jazyce

Letos se školního kola zúčastnilo celkem 9 žáků z 8. a 9. třídy. Děti si prověřovaly své znalosti z gramatiky, poslechu, porozumění textu a reálií německy mluvících zemí.

Výsledky:

A. Hynková                63 bodů

V. Frič                        55 bodů

M. Churavá               53 bodů

N. Khonová               47 bodů

A. Špetla                   45 bodů

T. Matějková             44 bodů

V. Ouředníková        39 bodů

P. Hlaváček              37 bodů

T. Voborská              34 bodů

Soutěž byla náročná, všem děkuji za odvahu a nejúspěšnějším blahopřeji k pěknému výsledku.

Mgr. Milena Hainišová