Březen v I. oddělení školní družiny

V březnu jsme si ještě stihli na vycházce prohlédnout rozkvétající bledulky. Při skupinovém vyrábění děti vyrobily podobné květinky na nástěnky. 

Kdo by chtěl, může vyrobit doma další jarní květiny a ve družině si potom můžeme, až se zase sejdeme, udělat malou vernisáž.

Buďte na sebe všichni opatrní.

vychovatelka školní družiny Lenka Paříková