Vytvořeno 2. 5. 2012 2:00

Zákonný zástupce dítěte, který bude mít zájem o umístění dítěte do mateřské školy se dostaví pro žádost a odevzdá ji vyplněnou ve výše uvedeném termínu. Zároveň přinese očkovací průkaz dítěte a rodný list dítěte. Je nutno přihlásit všechny děti, které nastoupí v průběhu celého školního roku tzn. od září 2012 do června 2013   Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy:   Dítě bude přijato k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou v závislosti na níže uvedených kriteriích:   1.         Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky 2.         Děti, které mají trvalé bydliště ve Svobodě nad Úpou od nejstaršího po nejmladší 3.         Děti, které nemají trvalé bydliště ve Svobodě nad Úpou od nejstaršího po nejmladší