Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 18. června prvňáčci předvedli, jak se už naučili číst. Za svůj výkon byli ozdobeným školním ukazovátkem pasováni na čtenáře a dostali od naší školy darem knihu od Zuzany Pospíšilové: Školní strašidlo. Věříme, že tento hezký zážitek podpoří jejich čtenářství.

Obvykle jsme tuto akci dělali ve spolupráci s místní knihovnou, ale letos jsme to kvůli hygienickým opatřením museli zvládnout sami. Návštěvu knihovny žákům i jejich rodičům určitě doporučujeme.

                                            Mgr. Milada Pleskačová

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU