Zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září 2020 byl v naší mateřské a základní škole zahájen nový školní rok 2020/2021. Před školní budovou se po osmé hodině ranní sešla velká spousta dětí a rodičů, kteří již netrpělivě vyhlíželi třídní učitele přicházející si pro své svěřence. Ve škole je první den čekaly pouze dvě vyučovací hodiny, během nichž se věnovali poučení na začátku školního roku, seznámení se školním řadem, s organizací školního vyučování v následujícím období i tématům prázdnin a prázdninových zážitků. 

Slavnostním byl tento den zejména pro naše prvňáčky, kteří se spolu se svými rodiči odebrali do své třídy, kde se jich ujala jejich nová paní učitelka (nebo spíše dvě, protože v první třídě přicházíme s tzv. tandemovou výukou, během níž budou s dětmi pracovat dvě paní učitelky zároveň), společně vyslechli povídání pana ředitele Ing. Michala Krtičky a pana místostarosty Ing. Helmuta Ruseho. Věříme, že na cestu vstříc vzdělání vstoupili pravou nohou a ve škole se jim bude líbit.

 

 

 

 

 

 

 

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU