Vytvořeno 8. 9. 2020 13:38

Informace pro rodiče žáků 9. třídy

            Žáci 9. třídy si podle současné legislativy podávají 2 přihlášky na střední školu do čtyřletých oborů s maturitou nebo do tříletých oborů s výučním listem nejpozději do 1. března 2021. Přihlášky vyplní ve spolupráci se ZŠ, doručení přihlášky řediteli střední školy zajišťují zákonní zástupci. Přehled všech nabízených oborů lze najít na stránkách MPSV nebo na www.infoabsolvent.cz. Tyto stránky poskytují také informace o pracovních povinnostech jednotlivých oborů a o možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Školní přijímací zkoušky se budou konat od 22. dubna do 30. dubna 2021.

            Pro zájemce o obory s talentovou zkouškou (např. hudební, taneční, výtvarné, zpracování kovů, textilu, dřeva apod.) se podání přihlášky posouvá na termín 30. listopadu 2020. Talentové zkoušky probíhají v lednu 2021 a případné nepřijetí umožňuje žákovi podat si přihlášky v řádném březnovém termínu bez omezení.

            Každoročně probíhá v UFFO Trutnov prezentace středních škol a zaměstnavatelů z našeho regionu. V letošním roce se budou školy představovat 9. října od 9 do 18 hodin a 10. října od 8 do 12 hodin. Zástupci učitelů a studentů jednotlivých středních škol informují o studijních oborech, vybavení školy i uplatnění v praxi, proto návštěvu doporučujeme žákům 9. třídy a jejich rodičům.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně