Vytvořeno 9. 9. 2020 14:51

Nová pravidla k ochraně zdraví a organizaci provozu

na základní škole 

Vážení rodiče,

v návaznosti na nové informace a následná opatření, která se stejně jako Vy dozvídáme pouze z médií, jsme nuceni upravit pravidla k ochraně zdraví a organizaci provozu v naší základní škole.

Počínaje zítřkem, tedy 10. září 2020, bude pro všechny žáky i zaměstanance naší školy povinné nošení roušek ve společných prostorách školní budovy. Ve třídách a učebnách bude rouška pouze dobrovolná. Stejně jako v době mimořádných hygienických a bezpečnostních opatření na jaře tohoto roku považujeme za vhodné, aby žáci měli roušky dvě (tzn. jednu na výměnu). K nim by měli nosit také pytlík k jejich uložení.

Aby nedocházelo k nadměrně velkému scházení žáků před školní budovou, budou dětem v době ranního příchodu do školy k dispozici prostory školní zahrady a školního hřiště. 

V prostoru školního vestibulu bude od zítřka každý den přítomen pan školník (případně jiný pověřený pracovník školy), který přicházejícím žákům změří teplotu, dohlédne za dezinfekci rukou a nošení roušek. 

Děti MŠ z oddělení Medvídků ve společných prostorách školní budovy roušky nosit nemusí, ale dbají zvýšené hygieny. 

Jelikož informace z okolí nepřinášejí dobré zprávy, prosíme Vás také o to, abyste své děti vedli k zodpovědnému chování a snaze vyhnout se veškerým rizikům. Je v našem společném zájmu, aby školní docházka pokračovala v prezenční podobě, a nikoliv v té absenční. 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Vedení školy