Vytvořeno 23. 11. 2020 6:16

Dějepisná olympiáda 2020/2021

Jako již tradičně v tomto období, proběhlo 19. listopadu školní kolo dějepisné olympiády. Letos odpovídali žáci na zadání informacez domova. O to více si cením hojné účasti.

Celkově se do soutěže zapojilo 18 žáků z 8. a 9. třídy. 1. příčka patří Radku Jiřičkovi (8.tř.), 2. místo vybojoval Marek Hedvičák (9.tř.) a na 3. místě se umístil Kryštof Kaňka (8.tř.).

Všem zúčastněným děkuji za odhodlání udělat něco navíc a vítězům gratuluji k úspěchu.

Mgr. Milena Hainišová