Přijímací řízení 2020-2021

Každý žák 9. třídy si může podat 2 přihlášky k dalšímu vzdělávání. Podle návrhů žáka škola přihlášky vytiskne, zákonný zástupce zajistí potvrzení lékaře (pokud je SŠ vyžaduje) a odešle nejpozději do 1. 3. 2021. Jarní prázdniny letos začínají 15. 2. a pro administraci ve škole potřebujeme 2-3 dny. Je proto nutné dodat plnou adresu škol, kód a název zvolených studijních oborů nejpozději do 11. 2. 2021. Seznam škol a oborů v našem kraji dostali žáci v brožuře Atlas školství. Celorepublikový seznam lze najít na stránkách http://www.infoabsolvent.cz/ . V případě potřeby můžete navštívit školu (bude-li vládou otevřena) v konzultačních hodinách k volbě povolání 27. 1. 2021 nebo 3. 2. 2021 od 14 do 16 hodin, při uzavření škol využijeme ve stejných termínech on-line formu prostřednictvím Microsoft Teams.

Sledujte pozorně kritéria hodnocení k přijímacímu řízení, která ředitelé SŠ vyvěsí na stránkách svých škol nejpozději do 31. 1. 2021. Jednotné přijímací zkoušky 15. 4. 2021 zatím nebyly oficiálně zrušeny, ministerstvo ale již vydalo nařízení o nepoužitelnosti vysvědčení z června 2020 a stejný osud pravděpodobně potká i aktuální vysvědčení, proto bude situace kolem přijímacího řízení letos mimořádně náročná.

Stejně to platí i pro žáky 5. třídy, kteří chtějí studovat osmileté gymnázium.

Přeji všem šťastnou ruku při volbě budoucího povolání.

                                                                                              Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU