Důležité informace pro rodiče našich žáků a dětí

aneb Co dělat, když nevím, jak postupovat

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás formou několika řádků informovali o aktuální situaci kolem koronaviru a opatření uplatňovaných proti šíření nákazy na naší škole.

Opatření proti šíření nákazy koronavirem, která se snažíme co nejstriktněji dodržovat, vycházejí z pokynů a doporučení vydávaných MZ a MŠMT pro provoz základních a mateřských škol v době celosvětové pandemie.

Mezi uvedená doporučení patří: 

   - rotace žáků 2. stupně (žáci 6. tříd a 8. a 9. třídy/ žáci 7. tříd a 9. třídy)

   - udržování homogennosti skupin žáků

   - oddělený vstup do školy v případě prezenční výuky více tříd

   - rozdělená oddělení družin podle tříd (3 oddělení namísto 2)

   - rozdílná doba oběda (vyhrazené časy) a návštěvy toalet

   - pravidelný úklid všech prostor školy několikrát denně

   - nošení roušek, pravidelné mytí a dezinfekce rukou

   - velmi časté větrání všech místností

   - zrušení všech mimoškolních akcí

   - omezení kontaktů školy se všemi cizími osobami

Kromě těchto doporučení je třeba řídit se i dalšími nezbytně nutnými pokyny, které z aktuální situace rovněž vyplývají:

Uplatňováním všech vydaných nařízení se snažíme udržet chod školy alespoň v tomto režimu. Víme, že distanční výuka není plnohodnotnou formou výuky a nevyhovuje většině žáků, navíc zatěžuje rodiče a je velmi náročná i pro všechny vyučující (přesto se snažíme dodržovat rozvrh v co největší možné míře, snažíme se udržet žáky aktivní, a ulevit tak rodičům, pokud to jenom lze). Provoz školy plánujeme postupně, po termínech, které stanovuje MŠMT. O všech krocích se Vás snažíme včas informovat.

Aby výuka probíhala co nejzdárněji, je nutná i Vaše pomoc. Nepodceňujte, prosím, současnou situaci. Průběžně sledujte zdravotní stav Vašich dětí a v případě jakýchkoliv zdravotních problémů je raději nechejte pro jistotu pár dní doma. To samé platí i v případě, že víte o rizikovém kontaktu s Covid pozitivním člověkem. Protiepidemická opatření dodržujte, prosím, i doma a omezte případné rizikové kontakty na minimum. V případě nákazy v rodině o této skutečnosti informujte naši školu a dbejte pokynů stanovených zdravotníky. Bezpečnou jistotu Vám dá pouze testování.

 

Pokud se u některého z našich žáků (ZŠ) nebo dětí (MŠ) objeví nákaza, informují nás o této skutečnosti jeho rodiče a obvodní dětský lékař. My následně komunikujeme s Krajskou hygienickou stanicí, která řeší další trasování, kontakty a možnou karanténu či izolaci jednotlivců nebo skupin. Škola o těchto krocích nerozhoduje, jsou automatické. Naší povinností je také dodržovat ochranu osobních údajů a poskytovat Vám pouze obecné informace.

V organizaci karantény nastalo několik zásadních změn. Při výskytu nákazy již do karantény nejde celá třída, ale jen možné rizikové kontakty. Ty zjišťuje KHS trasováním a jedná se o kontakty bez roušek, ve vzdálenostech menších než 2 metry a trvajících více než 15 minut.

V případě objevení nákazy v rodinách a následném negativním výsledku testování u žáka/dítěte mohou žáci/děti po určité době do školy. O této době rozhoduje dětský lékař a příslušná Krajská hygienická stanice.

Věřme, že i tento všemi opatřeními a omezeními poznamenaný školní rok ustojíme a společnými silami dotáhneme do úspěšného konce.

                                                 Ing. Michal Krtička - ředitel školy

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU