Den dětí v I. oddělení ŠD

Děti ve družině oslavily ,,svůj den" nejen pohádkou O kouzelníkovi Modromírovi. QR kódy budeme postupně umísťovat na plot školní zahrady. Při cestě domů si je můžete stáhnout do mobilu a poslouchat pokračování.

Děti také malovaly putovní kamínky.

Za fixy na kamínky i drobné odměny pro děti děkuji paní Tamové, která družinu pravidelně sponzoruje. Ještě jednou velice děkujeme.

Vychovatelka školní družiny Lenka Paříková

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU