Poznávání rostlin

V pondělí 7. června jsem pro žáky připravila ve venkovní učebně ukázku některých rostlin z našeho okolí. Žáci mohli pozorovat větvičky listnatých a jehličnatých stromů a keřů. Seznámili se i s bylinami. Letos se nejednalo o soutěž, ale chtěla jsem podpořit lepší pozorování přírody. Žáci si uvědomili i skutečnost, že bez vody byliny rychle uvadají. Výstavku využila většina tříd.

Mgr. Milada Pleskačová

 

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU