Vytvořeno 16. 6. 2021 7:49

Fotosoutěž

Uspořádali jsme fotosoutěž s  přírodní tématikou, bohužel nenašlo se mnoho zájemců.
Přesto první tři místa jsme s pomocí spolužáků vyhodnotili a zveřejňujeme.

Pořadí je následující:
1. místo získává Sára Havlová – 6. ročník
2. místo získává Anna Marie Málková - 6. ročník
3. místo získává Natálie Saibertová - 7. ročník

Všechny práce lze vidět na školní informační tabuli v přízemí.
Děkuji zúčastněným.

Mgr. Stanislav Kopiš