Pátá třída na dopravním hřišti  

Ve čtvrtek 17. června se žáci páté třídy vypravili na dopravní hřiště do Dvora Králové nad Labem. Zde je čekala praktická jízda na kolech a písemné testy z dopravní výchovy. Nejúspěšnější žáci měli možnost získat průkaz cyklisty. V praktické jízdě se nejlépe vedlo Natálii Procházkové, Emě Kulhánkové, Taťáně Homolové, Kateřině Vaňkové, Lilianě Byrovash, Michalu Vláškovi a Marku Macháčkovi. V teoretické části si někteří trochu pohoršili a průkaz cyklisty obdrželi jen ti nejlepší - Taťána Homolová, Kateřina Vaňková, Michal Vlášek a Marek Macháček – gratulujeme!

Všichni jsme si užili pěkný a příjemný den. 

Mgr. Martina Švarcová

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU