Celoroční projekt – Po stopách K. J. Erbena

Každá třída druhého stupně se ve svém ročníku věnuje významnému spisovateli našeho okresu, kraje. Šesťáci se tak učili o Karlu Jaromíru Erbenovi. Všichni si přečetli Kytici, podívali se na její filmovou podobu a porovnali ji s tou starší knižní podobou, vytvořili krásné a originální učební materiály. Bohužel jsme se nemohli vypravit do Miletína kvůli epidemiologické situaci, a proto jsme uvítali možnost navštívit Městskou knihovnu ve Svobodě nad Úpou. Vydala se tam nakonec 6. A, která viděla nejprve prezentaci o K. J. Erbenovi a vyplnila si malý kvíz o něm.

Druhá část naší návštěvy byla věnována samotné knihovně. Jelikož většina žáků této třídy pochází z nedalekých obcí, naši krásnou instituci navštívily děti poprvé. Zjistily, jaké knihy si mohou vypůjčit, byly překvapeny, kolik svazků knihovna vlastní. Nyní už vědí, že zde také mohou trávit svůj volný čas, případně si vyhledat informace z encyklopedií a na internetu.

Děkujeme paní knihovnici Tůmové za pozvání a příjemné zpestření našich hodin českého jazyka.

Mgr. Petra Štěpová

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU