Červen v mateřské škole

Červen u Myšek

Měsíc červen a oslava svátku dětí začala u nás u Myšek karnevalem. Děti si užily zábavné dopoledne s písničkami, soutěžemi a hrou na školní zahradě. Jen zmrzlinka se musela odložit na teplejší počasí, ale ochuzeni jsme nebyli. Tématem měsíce byly dopravní prostředky a také zvířátka ze ZOO - vše jsme poznávali podle obrázků, třídili jsme podle prostředí, kde se pohybují (nebo žijí), porovnávali jsme podle velikosti, hráli pohybové hry a také zpívali. Vypravili jsme se na vlakové nádraží a vyhlíželi jsme vláček od Trutnova. Prohlédli jsme si i autobusy.  Škoda, že jsme se do ZOO za zvířátky nemohli vydat na výlet. Ale aspoň nám to vynahradil vláček výletní a odvezl nás do Mladých Buků na zmrzlinu. Prohlédli jsme si i bobovou dráhu a cestou zpět nás provezl po okolí Svobody. V červnu jsme nezapomněli ani na tatínky a vyrobili jsme jim k jejich svátku přáníčko. Naučili jsme se pro ně i básničku, vybarvili obrázek a děti se pokoušely vzpomenout na jméno tatínka, co má rád k jídlu a nebo jakou dělá práci. Myslím, že se tatínkové u obrázků docela pobavili. V závěru měsíce jsme v trávě pozorovali broučky a ve školce jsme si pohráli s barvou a vznikli krásní motýli. Už se moc těšíme na prázdniny a po nich z nás budou Zajíčci.

paní učitelka Martina

Červen u Zajíčků

Začátek měsíce byl plný barev. Den dětí jsme oslavili Karnevalem masek a celý týden nosili do školky barevné oblečení.

Vyrazili jsme na výlet, kde jsme měli možnost vidět kozy, lamy a také se s nimi projít na procházku. Pro děti to byl velký zážitek, projít se s lamou, která je větší než ony samy. Dokonce jsme měli možnost vidět jako první právě přivezená nová mláďátka lam. Po cestě jsme také obdivovali nově natřenou Muchomůrku.

Dalším větším výletem byla šipkovaná. Polovina kamarádů nám připravila cestu s úkoly a my jsme hledali cestu, kterou nám připravili. Děti úkoly splnily na jedničku, do cíle jsme došli, zbytek kamarádů našli a nakonec jsme objevili i poklad v podobě medailí a bonbónů.

Spoustu času jsme díky krásnému počasí trávili na naší školní zahradě. Opékali jsme tam buřty, fotografovali jsme se, v horkých dnech jsme se ochladili pod sprchou.

Ke konci měsíce nás vyhlídkový vláček odvezl na zmrzlinu do Mladých Buků a zase zpět do školky. Zmrzlina byla výborná a dětem se výlet vláčkem velmi líbil.

Poslední větší akcí bylo sportovní dopoledne na hřišti. Proběhli jsme se, zacvičili si, skákali a podlézali překážky, kopali jsme míč do brány a také jsme zkoušeli, kdo je silnější při přetahování s lanem.

Konec školního roku jsme zakončili rozloučením se všemi kamarády, rozdali jsme si památeční medaile a popřáli si krásné prázdniny, i přestože se s některými dětmi ještě uvidíme.

Prázdninové dny plné sluníčka přejí paní učitelky Lucka a Olinka

Červen u Medvídků

Měsíc červen jsme jako každoročně zahájili oslavou MDD. Zahráli jsme si na stopovanou a vydali se po stopách medvídků. Cestou jsme plnili různé úkoly a na konci jsme hledali kamarády a medvídka s překvapením. Den jsme si všichni krásně užili.

V tomto měsíci jsme procvičovali téma "Život v trávě", kde jsme poznávali jednotlivé druhy hmyzu. V rámci vycházky jsme šli na návštěvu k panu včelaři, prohlédli si včelín a různé pomůcky spojené s včelařením. Domů jsme si odnesli pěknou omalovánku a naučili se písničku o včeličce.

A protože léto je čas výletů a cestování, dalším tématem bylo povídání si o dopravních prostředcích, hráli jsme si na ně, učili se pravidla chování a bezpečnosti. Opravdovým výletním vláčkem jsme se vypravili do Mladých Buků na točenou zmrzlinu a projeli se po okolí. Také jsme prožili moc pěkné sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti s různými soutěžemi a sportovními disciplínami a touto cestou moc děkujeme panu trenérovi, Aleši Zahálkovi, za přípravu a čas, který s námi na hřišti strávil.

V hezkém letním počasí jsme si udělali několik turistických poznávacích výletů, na které se děti moc těšily.

Další velmi hezkou a zajímavou akci jsme měli na téma "Stavitel města" (Malá technická univerzita), kde jsme se učili poznávat mapy, základy kartografie, důležité stavby města, stavby městského modelu, překreslení města do mapy a na konci si děti odnesly diplom za správné plnění úkolů.

Některé děti vystoupily na vítání občánků do života.

Loučení se školkou jsme uskutečnili na školní zahradě u ZŠ, děti si přinesly tašku do školy a každý si v ní odnesl dárek na památku.

Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny.

 

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU