Adaptační kurz 6. třídy

6. září jsme se jako nová třída vydali do Velké Úpy s cílem lépe se poznat, něco zažít a společně se pobavit při sportovních a společenských aktivitách. Ubytovaní jsme byli v údolí Svatého Vavřince v penzionu Piana, který nám zdarma poskytl perfektní zázemí. Tělo i mysl jsme si protáhli cestou na Vlašské boudy, obdivovali jsme krkonošská panoramata včetně nejvyššího vrcholu a v průběhu se seznamovali, hledali podobnosti a odlišnosti mezi sebou a užívali si krásného počasí a dobré svačiny. V podvečer jsme si zasportovali a pak u ohně zazpívali s kytarou. Následující den jsme si sdělili přání a pravidla chování, vytvořili si znak třídy a nechali jsme vzájemně nahlédnout do svých silných a slabých stránek.

Adaptační kurz má svým programem usnadnit nástup žáků do nového třídního kolektivu, poskytnout prostor k vytvoření si nových vrstevnických vztahů a přátelství. V odlišném prostředí než školním mají totiž žáci šanci poznat sebe navzájem i učitele v jiném světle, poodhalí oproti prospěchu jiné vlastnosti, dovednosti a kvality. My jsme se jako kolektiv rozhodli hledat a najít v sobě své nejlepší já, svou jedinečnost a zapracovat na všem, co se pojí s pojmem respekt. A povedlo se!

Budeme se těšit na další společnou třídní akci a zážitky.           

Děkujeme panu řediteli Ing. Michalu Krtičkovi, majiteli penzionu Piana ve Velké Úpě panu Jiřímu Mičánkovi a rodičům za 2 dny jen pro nás…   

                                                           Žáci 6. třídy, Mgr. Lucie Antošová, Michaela Špetlová

 

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU