Září v mateřské škole

Září u Myšek

Myšky v novém kabátku

Začátek nového školního roku znamená pro třídu Myšek vždy příchod nových dětí. Toto období je vždy dost náročné. Děti se seznamují se zcela novým prostředím, zvykají si na učitelky i ostatní děti, na pravidelný režim ve školce, určitá pravidla ve třídě a hlavně se odloučí od svých rodičů. Letos to děti zvládly poměrně statečně, i když se pár slziček objevilo. Také nás letos velmi brzy zastihla velká nemocnost dětí, což ale mělo aspoň příznivý vliv na pozvolný nástup některých dětiček. V menším počtu se totiž lépe zvyká na vše nové. Ale první nejtěžší krůčky máme za sebou, a tak se můžeme pouštět do objevování krásného barevného podzimu. Letos nám počasí přálo, a tak jsme si dostatečně užili hry na školní zahradě. Občas jsme se vydali na procházku i do blízkého okolí, pozorovali zahrady a podzimní barvy v nich. A ve školce jsme si pak o barvičkách a podzimním ovoci povídali, zpívali, učili se říkanky, poslouchali pohádky, malovali a modelovali. Zkrátka podzim je tu a my se už těšíme na další aktivity, které nás v tomto období čekají.

 

Září u Zajíčků

Tak se z nás po prázdninách stali Zajíčci a začali jsme si zvykat na novou značku, místečko v šatně, novou paní učitelku, kterou děti v předchozím roce vnímaly jen tak okrajově a tomu všemu byly přizpůsobeny činnosti. Procvičování jmen kamaráda, hry na zapamatování značky, pravidla soužití.

Podzim, to je ale hlavně dozrávání ovoce a zeleniny, a tak většina činností směřovala k tomuto tématu. Třídili jsme do skupin, podle druhu, barvy, chuti. Učili se říkanky, písničky, hádanky. Rytmizovali jsme a zkoušeli vymýšlet zdrobněliny. Tvořili jsme, abychom procvičili prstíky – vystřihovali jsme jablíčka, která pak děti omalovaly barvou, pracovali jsme s vlnou – omotávali jsme kartonovou hrušku, modelovali jsme. Děti dostaly úkol donést jeden druh ovoce a nastal den výroby ovocného salátku – samy si vybíraly druh ovoce, které si příborovým nožem nakrájí a dají do mističky a u svačinky si pak na tom „ svém“ salátku pochutnají. Děti to moc bavilo.

V mateřské škole nás jedno dopoledne navštívili páni muzikanti z LŠU v Trutnově a představili dětem spoustu hudebních nástrojů. S dětmi si zazpívali, dávali jim hudební hádanky, vytvořili s dětmi orchestr. Moc se nám to líbilo.

Počasí nám přálo i na první delší výpravy do okolí mateřské školy a nebo na oblíbené hry na zahradě mateřské školy.

 

Září u Medvídků

Ve třídě Medvídků je zapsáno 20 dětí. Máme 12 kluků a 8 holčiček. Děti se do předškolní třídy moc těšily a brzy si osvojily nový režim spojený s přechody po budově. V prvních dnech  se  seznámily se svojí značkou, s kamarády, s učitelkami, s pravidly třídy, prostory školy i se stravováním ve školní jídelně. S pravidly třídy jsme se seznamovali písničkou, kterou si často zpíváme, a tak si lépe naše pravidla procvičujeme. Hrou jsme si procvičovali jména, příjmení a značky kamarádů. Vyráběli jsme papírové medvídky se svou značkou. Z různých druhů stavebnic si děti postavily školku a seznámily se s básničkou. Každé ráno si společně procvičujeme názvy dnů v týdnu, měsíce a roční období. Děti si procvičovaly znaky podzimu formou různých her. Rytmizovali jsme, zpívali, počítali a přiřazovali čísla 1-5. Hráli jsme si pohybové hry Na houbaře, Na draka, Na podzimní počasí. Děti si vyrobily houbičky vytrháváním a lepením  barevných papírů a krásné podzimní klobouky.  Počasí nám umožňovalo vycházky do přírody, kde jsme pozorovali naše město, hráli si v lese s přírodninami, sbírali jsme houby, pozorovali kvetoucí zahrádky.

Letos si opět užíváme předplavecký výcvik a také jsme se účastnili sportovního dopoledne na fotbalovém hřišti. Vypravili jsme se na poznávací vycházku Krakonošovou cestou kolem Farmaparku, kde jsme pozorovali létajícího draka a plnili jsme dílčí rozumové i pohybové úkoly. Oslavili jsme si narozeniny a svátek kamarádů.

paní učitelka Alice

 

 

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU