Duben v mateřské škole

Duben u Myšek

Tento měsíc provázely přípravy na Velikonoce. Seznamování s tradicemi Velikonoc, lidovými zvyky, děti barvily vajíčka, naučily se koledu, podílely se na výzdobě školky, ale ani domů neodešly s prázdnou. Uspořádaly jsme pro děti i rodiče velikonoční hru v podobě šipkované a dětských aktivit na zahradě s velikonoční tematikou. Vyšlo pěkné počasí a všechny tváře se zdály být spokojené.

Další úspěšnou akcí bylo pozvání divadla do školky (po dost dlouhé odmlce z důvodů pandemie). Děti shlédly pohádku O budce, Budulínka a Mášu a medvěda, všechny ve velmi pěkném zpracování. Už teď se těšíme na další!

Závěr měsíce patří každoročně pálení čarodějnic a opékání buřtů, což si někteří užili v překrásných kostýmech a jiní si spíš libovali při dobré svačince připravené nad ohýnkem:-). 

 

Duben u Zajíčků

Nejdříve jsme začali tématem Velikonoc, povídali jsme si o tradicích a zvycích, které známe, trénovali jsme koledy a opakovali jarní básně a písně. Přijelo nás navštívit Divadýlko s pohádkami – Bouda budka, O Budulínkovi, Máša a medvěd. Děti byly z pohádek nadšené. Téma Velikonoc nás však provázelo dál. Tvořili jsme a vyráběli velikonoční dekoraci, kterou si děti odnesly domů. Malovali jsme vajíčka, zkoušeli jsme zdobení ubrouskovou technikou, zkoušeli jsme barvit vajíčka v cibuli. Naučili jsme se jarní píseň O kosovi a píšťalce. Pro rodiče s dětmi jsme připravili velikonoční stopovanou po okolí i s úkoly a soutěžemi.

Další část měsíce jsme se věnovali domácím zvířátkům. Na toto téma jsme si povídali, hráli jsme si na opravdové farmáře, vyráběli kuřátko a ovečky. Zjistili jsme, jak se o tato zvířátka staráme, jak jim říkáme a k čemu nám jsou užiteční. Byli jsme se podívat ve stájích na malé, teprve desetidenní hříbátko. Pro děti i pro nás učitelky to byl velký zážitek. Uspořádali jsme sbírku suchého pečiva, a to nejen pro koníčky. Ke konci měsíce jsme si udělali menší výlet na Muchomůrku za domácími zvířátky. Duben jsme ukončili čarodějným dnem ve školce. Děti přišly v maskách, na svačinku jsme si venku opekli buřty a pak už následovalo hraní, tancování a běhání na školní zahradě.

Paní učitelka Lucka

Duben u Medvídků

Měsíc duben jsme zahájili přípravou na velikonoční svátky, naše šikovné ručičky vyrobily hodně dárků na velikonoční jarmark, který se konal v tělocvičně ZŠ. Zde si mohli rodiče a návštěvníci výrobky prohlédnout a zakoupit. Děkujeme všem, kteří do našeho stánku věnovali vyrobené dárečky a kteří přispěli k jejich prodeji. Moc nás s dětmi bavilo pečení lineckého cukroví s jarní tematikou a také nám moc chutnalo.

Také jsme se s dětmi byli podívat na jednu vyučovací hodinu v první třídě a seznámit se s prostředím, kam děti od září nastoupí. Děti čekal zápis do školy, kam se většina těší, úkoly zvládly dobře.

Dalším tématem jsme zavítali k hospodářským zvířátkům a jejich mláďatům, naučili jsme se o nich básničku, namalovali si krásné obrázky, vyrobili si papírové pejsky a kočičky, poznávali jsme zvířátka dle písmenek a hádanek. Během vycházky jsme se zašli podívat do Farmaparku na ovečky a jehňátka a na kozy a kůzlátka.

Konec měsíce jsme se věnovali čarodějnicím. Na zahradě v MŠ jsme si opekli vuřty, vyrobili si čarodějnice a klobouky, přečetli si pohádku o Malé čarodějnici a zasoutěžili si na hřišti u ZŠ. Všechny děti i p. učitelky měly moc hezké kostýmy.

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

INOVACE IT UČEBNY