Harry Potter týden

Harry Potter:

„Tvrdá práce je důležitá, ale je něco ještě důležitějšího. Musíte si věřit. Berte to takhle. Všichni slavní kouzelníci začínali tak, jako my. Jako studenti. Když to dokázali oni, tak proč ne my?“

Harry Potter a Fénixův řád

U příležitosti 20. výročí filmů o Harry Potterovi a příležitosti čarodějnic si žáci naší školy užili týden plný převleků a výuku spojenou s fenoménem Harryho Pottera.

Týden začal pondělkem naruby. Zdravili jsme se rozloučením, učilo se, četlo, počítalo zezadu dopředu, jedničky se nahradily pětkami a naopak, čas přestávek se na oko zaměnil za čas vyučovací, v tělesné výchově jsme zkoušeli spánek na čas a celkově ten den byl plný opaků a aktivit naruby.

V úterý jsme pilně studovali a vyučovali v barevných ponožkách nebo podkolenkách s nejrůznějšími motivy, skřítek Dobby by byl spokojený a určitě by si ponožku vybral.

Středa byla tepláková a pohodlná. Uvědomili jsme si, jak móda tepláků našla místo nejen v šatníku leckterých školáků. Nic moc se totiž na první pohled nezměnilo.

Čtvrtek byl o fantazii a odvaze. Bláznivé účesy a doplňky rozesmály spolužáky i učitele.

Pátek byl vrcholem týdne. Čarodějná škola ve Svobodě nad Úpou se proměnila v Hermiony a Pottery, malé i velké čaroděje a spoustu známých postav z knih a filmů o Harry Potterovi.

Při hodnocení týdne měli někteří žáci pocit, že se moc neučili a že to bylo moc fajn. Ale opak byl pravdou. Každý den a každou hodinu se žáci učili, a to s prožitkem, čímž si neuvědomovali proces učení a více si toho zapamatovali. Ani formy práce se moc nezměnily, jen se zaobalily do tajemna nebo čarodějna a tematicky propojily s postavami, aktivitami nebo dějem z Harryho Pottera.

V českém jazyce se pracovalo primárně s textem z knih. Některé třídy četly úryvky a rozebírala se větná skladba, jiní pracovali s příběhy z Bajek Barda Beedleho od J. K. Rowlingové. Ve skupinách si žáci přečetli příběhy i s doslovem a poté část vytvořila k příběhu ilustraci a druhá otázky. V následujících hodinách skupiny představily svůj příběh i s ilustrací ostatním a položily připravené otázky, na které další skupiny odpovídaly. Trénovala se tím práce s textem, vyjádření děje pomocí ilustrace, mluvený projev, ale i pozornost a naslouchání druhým. Žákyně z Ukrajiny se seznámily se spisovatelkou J. K. Rowlingovou a přečetly si ukázky jejích děl v ukrajinštině a vytvořily ukrajinsko-český slovník se slovíčky vztahujícími se k tomuto tématu.

Matematika, to je pro některé velká záhada. Ale záhady byly odhaleny pomocí dekódování šifer, vyplnění kvízů a vyluštění sudoku.

V anglickém jazyce si první stupeň zahrál Potterovské Bingo, rozřadil se podle testu do jedné ze čtyř bradavických kolejí, žáci tvořili plakáty se symboly, hesly a osobnostmi vybrané koleje a naučili se základní Potterovskou slovní zásobu. Ti nejmladší hledali symboly a anglická slova na kartičkách, která pak ve skupinkách překládala do českého jazyka a názvů, které z filmů nebo knih znají.

Druhý stupeň plnil celotýdenní únikovku. Žáci 7. – 9. ročníku plnili v rámci hodin AJ celotýdenní únikovou hru. Jednotlivé týmy musely plnit různé logické úkoly (zaklínadla, počítání kouzelnických peněz či čtení ze slepých map), aby se dostaly ze zavřených místností, a dosáhly tak sladké odměny. V kvízu o HP si pak žáci osvěžili znalosti a naučili se specifická „Potterovská“ slovíčka v angličtině. Šesťáci si po testu kolejí ve skupinkách vytvořili plakát své koleje a v následujících hodinách vypracovávali mudlovské gramatické pracovní listy, byli seznámeni s atrakcemi ve světě s Potterovskou tématikou a četli a překládali pravidla Famfrpálu, který si pak v tělesné výchově s upravenými pravidly zahráli.

V německém jazyce byli žáci slavnostně přivítáni do Školy čar a kouzel v Bradavicích, poté byli rozřazeni do jednotlivých kolejí pomocí testu. Po rozřazení do kolejí si zvolili prefekta, který měl být mluvčím skupiny, ostatní byli poradci a soutěžili ve filmovém kvízu. Ke každé otázce měli ukázku z filmu o Harry Potterovi v německém jazyce. Skupiny převypravovaly, o co v dané ukázce šlo. V kvízu nakonec zvítězil po rozstřelu se Zmijozelem Nebelvír.

V dřívějších dobách se historie uchovávala především v ústní podobě, a to ve formě příběhů a pověstí. Žáci si v hodinách dějepisu připomněli pověst o založení Bradavické školy Čar a kouzel. Odhalovali a sestavovali historickou linii kouzelnických rodů ve skupinkách a dostali do podvědomí význam slova genealogie.

V zeměpise se v malých skupinkách ukázala kreativita a fantazie spojená s vědomostmi. Žáci zakreslovali do slepé mapy místa s názvy podle Harryho Pottera. Na mapě světa (Dobbyho impérium) najdeme například Famfrpálské ostrovy, zemi Zámrz, území Mudlů, Hermistán, Potterstán nebo Fouskov, Brumbálskou nížinu a také Azkabanský oceán či poušť Dobby.

Přírodopis navštívil Ronův mazlíček – Prašivka (Rattus norvegicus). Žáci ho pozorovali, popsali a řekli vše, co o tomto živočichu vědí. Víte, o kterého mazlíčka jde?

Záhadu, jak vytvořit kouzelnou hůlku, odhalili žáci ve výtvarné výchově. Mýlíte se, pokud se domníváte, že stačí jen ulomit lecjakou větývku! Malba a kresba v duchu Harryho Pottera nám vyzdobila třídy a chodby školy.

V závěru článku děkuji všem, kteří k týdnu s Harry Potterem přispěli. Vážím si spolupráce všech kolegů naší školy. Děkuji za Váš čas, přípravu, práci, fantazii a výzdobu. Jste skvělí!

Albus Brumbál:

„Rozdíly v řeči a ve zvyklostech neznamenají vůbec nic, budeme-li mít stejné cíle a otevřená srdce.“

Harry Potter a Ohnivý pohár

autor textu: skřítek Dobby

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

INOVACE IT UČEBNY