Červen v mateřské škole

Červen u Myšek

A máme za sebou poslední měsíc. Ale že jsme si ho, panečku, užili! Těch akcí - MDD s karnevalem a zmrzlinou, výlet lanovkou na Černou horu (sice pršelo, ale nám to náladu nezkazilo????), jízda na koních v místní jízdárně (moc děkujeme pí. Pejosové a pí. Venzarové za zprostředkování). Poznávací vycházka lesem okolo ohrad s kozami, lamami a velbloudy byla sice fyzicky náročnější, ale přesto se všem líbila. V lese jsme zase jindy stavěli různé domečky, trávili jsme hodně času na zahradě, kde jsme pozorovali hmyz, závodili v běhu, hráli pohybové hry, ve školce jsme se dozvěděli i mnohé o dopravě a exotických zvířatech. A závěrečná jízda výletním vláčkem na zmrzlinu nám tento školní rok báječně zakončila. A nyní... HURÁ NA PRÁZDNINY!????????????

Červen u Zajíčků

Červen jsme ve třídě Zajíčků zahájili karnevalem ke Dni dětí. Celý den jsme oslavovali, tancovali, soutěžili a také jsme si v maskách došli na výbornou točenou zmrzlinu. Povídali jsme si o dětech z celého světa, zpívali o nich písničku, prohlíželi si glóbus i encyklopedie, a tak zjistili, jak to vypadá v jiných koutech světa.

Dále jsme se zaměřili na život v trávě. Při vycházkách jsme prozkoumávali přírodu, pozorovali lupou, jak broučci vypadají a kde bydlí, vydali jsme se hledat mraveniště po okolí. Vyráběli jsme housenky, motýlky pomocí otisku barev. Naučili jsme se, jak kouzelný je vývoj motýla i berušky, ukázali jsme si jejich jednotlivá vývojová stádia.

Náš největší zážitek tohoto měsíce byl školní výlet na Černou horu. A to nejen to, že jsme lanovkou jeli nahoru i dolů, ale i to, že jsme na vlastní kůži pocítili, jaké počasí může na horách být, i když je léto. Protože ale nejsme z cukru, zvládli jsme to i v dešti a mlze, a jen co jsme se vrátili do školky, už nám zase svítilo sluníčko.

Oslavili jsme Den otců, povídali si o tom, jak dobře svého tatínka známe, vyrobili jsme přáníčka. Podívali jsme se do velké školy – do třídy Medvídků, aby velcí Zajíčkové věděli, co je od září čeká a jak to tam vypadá. Byli jsme se také podívat na koníčky a povozit se na nich.

Koncem měsíce jsme se věnovali tématu exotických zvířat. Naučili jsme se skvělou báseň Krokodýl na výletě, zpívali jsme o Africe. Tento týden jsme zakončili návštěvou lam a velbloudů, které jsme si mohli nejenom pohladit a nakrmit, ale také povodit na vodítku.

Školní rok jsme zakončili výletem na točenou zmrzlinu do Mladých Buků výletním vláčkem, který nás také zavezl po okolí Svobody a Janských lázní. Poslední den jsme ještě dětem koupili nanuka jako poděkování za dárečky.

Přejeme vám krásné a klidné prázdniny.

Paní učitelka Lucka a Martina

Červen u Medvídků

Svátek dětí jsme oslavili výletem do Janských Lázní pod Stezku korunami stromů, prošli jsme si okolí, zakoupili malé dárečky na památku, cestou na kolonádu jsme rozdávali putovní kamínky, které jsme si předem vyrobili, a pochutnali si na nanuku.

Červen byl pro nás také spojen s tématem život v trávě, kde jsme poznávali dle obrázků a dle skutečnosti v přírodě na vycházkách jednotlivé druhy hmyzu. Vyrobili jsme si včelky a úly, motýlky a naučili se o nich písničku.

Všichni se už těšíme na prázdniny a na cestování s nimi spojené, a tak další téma, které jsme procvičovali, bylo chování v dopravním provozu, učili jsme se základní dopravní značky, poznávali dopravní prostředky. Autobusem jsme jeli do Janských Lázní a pak lanovkou na Černou horu. Počasí nám tentokrát moc nepřálo, cestou nám pršelo, přesto se nám výlet líbil.

Další naše putování bylo vlakem do Trutnova na Zelenou louku, kde jsme navštívili cukrárnu, pochutnali si na zmrzlině a pohráli si na dětských hřištích.

Loučení se školkou jsme uskutečnili na školní zahradě, pro rodiče jsme nacvičili vystoupení básniček a písniček s taškou na zádech a na památku si odnesli knížku k prvnímu čtení. Děkujeme paní Kapuciánové za upečení borůvkových koláčků, na kterých jsme si pak všichni pochutnali.

Také jsme prožili moc pěkné sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti s různými soutěžemi a sportovními disciplínami, a touto cestou moc děkujeme panu trenérovi Aleši Zahálkovi za přípravu a čas, který nám na hřišti věnoval.

V předposledním týdnu děti vystupovaly na školní akademii v sokolovně s pásmem barvy, barvičky a moc se jim vystoupení povedlo.

A poslední týden v červnu jsme zakončili jízdou výletním vláčkem do Mladých Buků na zmrzlinu a projeli se po okolí.

Všem dětem přejeme úspěšný vstup do 1. třídy, rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme krásné léto.

                                                                                                        paní učitelka Helena Bernardová

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

INOVACE IT UČEBNY