Vytvořeno 9. 9. 2022 8:13

Přijímací řízení 2022/23

Žáci 9. třídy si podle současné legislativy podávají 2 přihlášky na střední školu do čtyřletých oborů s maturitou nebo do tříletých oborů s výučním listem nejpozději do 1. března 2023. Přihlášky vyplní ve spolupráci se ZŠ, doručení přihlášky řediteli střední školy zajišťují zákonní zástupci. Přehled všech nabízených oborů lze najít na stránkách MPSV nebo na www.infoabsolvent.cz. Tyto stránky poskytují také informace o pracovních povinnostech jednotlivých povolání (včetně videa) a o možnosti uplatnění absolventů škol na trhu práce.

Povinné jednotné přijímací zkoušky do oborů ukončených maturitou se budou konat 13. 4. 2022 a 14. 4. 2023. Školní přijímací zkoušky (pokud je škola vyhlásí) proběhnou od 22. dubna do 30. dubna 2023.

Pro zájemce o obory s talentovou zkouškou (např. hudební, taneční, výtvarné, zpracování kovů, textilu, dřeva apod.) se podání přihlášky posouvá na termín 30. listopadu 2022. Talentové zkoušky probíhají v lednu. Tyto obory najdete též na www.infoabsolvent.cz pod kapitolou Umění a užité umění. Jejich kódové označení začíná dvojčíslím 82. Přijetí nebo nepřijetí žáka na obor s talentovou zkouškou nijak neomezuje možnost podat si přihlášky v řádném termínu v únoru na další 2 školy.

Podrobnější informace mohou rodiče získat při třídních schůzkách v listopadu 2022.

Pro snazší představu o studijních možnostech v našem regionu můžete navštívit ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2022 prezentaci SŠ pořádanou Hospodářskou komorou Hradec Králové v UFFO Trutnov, na které se představí nejen zdejší střední školy, ale také zaměstnavatelé. Každý žák dostane ve škole letáček s informacemi k této akci.

                                                                                      Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně