Bobřík informatiky 2022

Jako každoročně, tak i letos se žáci zúčastnili informatické soutěže Bobřík informatiky, která probíhala v první půli listopadu. 

Pro druhý stupeň jsou dvě kategorie – mladší Benjamin (6. + 7.) a pro starší Kadet (8. + 9.). V úlohách je cíleno na logické a informatické myšlení a zařazeny jsou i nové úlohy na programování. Soutěž si mohli vyzkoušet i ukrajinští žáci, kteří měli k dispozici test v ukrajinštině. 

Níže jsou úspěšní řešitelé letošní soutěže Bobříka informatiky. Všem patří pochvala za snahu vyřešit úlohy a zamyslet se nad zadanými problémy.

Mgr. Břetislav Klomínský

6.A
1. Boučková 192
1. Husák Matěj 192
3. Koubková 180
4. Hrnčíř 168
5. Hošková 164
6. Štíhel 160
7. Ruffer 130
     
7.A
 1. Vlášek 192
 2. Macháček 176
 3. Husák 160
  Byrovash 152
  Dudek 152
  Lukele 148
  Karmáček 129
  Brátová Lenka 124
  Procházková 121
  Vlček 120
     
8.B
1. Adamec 125
2. Stránský 124
     
9.A
1. Línková 132
     
9.B
1. Macháčková 180

 

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

INOVACE IT UČEBNY