Dne 15. května se uskutečnil dlouho připravovaný zájezd žáků naší školy do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětimi a Osvětimi Březinky v Polsku.

     47 účastníků se velmi obšírně seznámilo s tématikou holocaustu, nacismu a dalších hrůz, které se odehrály v období 2. světové války.

     Celkem čtyřhodinová prohlídka po obou areálech, které předcházela téměř 350 kilometrů dlouhá cesta autobusem, byla pro všechny účastníky fyzicky a hlavně psychicky velmi náročná.

     K vidění zde byla spousta dokladů naší děsivé minulosti, kterou je ale také třeba poznat, aby se z ní člověk mohl poučit.

     Pro naše žáky byl tento zájezd cennou praxí do jinak převážně teoretické výuky dějin, a proto věříme, že si z něj odnesli mnoho dojmů a prožitků.

     Všem zúčastněným děkujeme za vzorné chování během zájezdu.

                                                                                                     Mgr. Jan Šváb

     Dovolím si doplnit naši skvělou průvodkyni o jednu myšlenku.

     Kdo navštívil Osvětim a Březinku pochopil, proč není možné tolerovat jakéko-li projevy nacismu.

                                                                                                    Mgr. Zina Rutarová