Vytvořeno 28. 9. 2019 20:59

Září v naší mateřské škole

Zde uvádíme přehled toho, co se v průběhu měsíce září dělo v naší mateřské škole.

Začínáme s Myškami

Začátek školního roku byl v naší třídě hodně náročný. Hned první den nastoupilo 18 dětí, z toho 14 úplně nových. Začátky bývají složité! Tři týdny nám trvalo, než si některé děti alespoň trochu zvykly, ale s pomocí chápajících rodičů to téměř všechny děti zvládly. 

Ke konci měsíce jsme si již začali společně hrát různé hry, zpívat, cvičit nebo malovat. Pomáhali nám různí plyšoví kamarádi (zajíc, myška Emilka, medvěd Míša), nebo pohádky (např. O koblížkovi), a protože nám přálo i počasí, pobývali jsme často na školní zahradě a zvládli jsme i několik delších vycházek (viz foto u indiánského stanu).

paní učitelka Olina

Zajíčci

Úvod měsíce patřil seznamování s novinkami – nové místo v šatně, nová značka, nové místo na spinkání i jiná organizace dne – jsme zkrátka už Zajíčkové. 

Hodně jsme zařazovali hry na poznávání značek, jmen kamarádů a také na stanovení pravidel třídy. Pomohla nám k tomu nová básnička.

Celý měsíc (ale i další části roku) nás bude provázet knížka Zajíček strakaté ouško. S knížkou se v průběhu dne seznámily všechny děti, ale čtení příběhů na pokračování probíhá před spinkáním. Každý další den pak trénujeme paměť a vzpomínáme, o čem jsme četli.

Dále v tomto měsíci dominovalo téma ovoce a zelenina. Pro děti byly připraveny různé činnosti – poznávání podle obrázků, podle chuti, třídění do skupin, hledání cest, trénování šikovných prstů při držení pastelky (vybarvování), štětce (plošné nanášení klovatiny, zapouštění barev), ale i pinzetou – stisknout malou nebo větší kuličku a podle barvy umístit, pinzetu uvolnit a také jsme si společně vyrobili ovocný salát – děti si přinesly ovoce a zkusily si krájet příborovým nožem. Učily se spolupracovat, být trpělivé. I při cvičení nás provázelo toto téma – soutěžili jsme v přenášení jablíček z bedýnek do košíků, šplhali jsme po žebřinách a „trhali jablíčka“ a zařazovali jsme cviky na rovnováhu.

Seznámili jsme se také s novou písničkou „Zajíčci ušáci“ a novými básničkami. Při vycházkách jsme ovoce i zeleninu hledali v zahrádkách a ochutnali jsme jablíčka ze stromu na školní zahradě.

paní učitelka Martina

Zpráva ze třídy Medvídků

Do třídy Medvídků nastoupilo k 1. září 2019 20 dětí. Z toho 13 chlapců a 7 dívek. Celý rok se děti v předškolní třídě budou připravovat formou her na úspěšný start do základní školy v oblasti tělesné, psychické i sociální.

Měsíc září jsme přivítali integrovaným blokem Pavučina podzimu. Naše činnosti vycházely z tématu Zvířátka se představují. Děti  se seznámily s paní učitelkou Helou, Alicí a paní asistentkou Šárkou, novou značkou, prostory třídy MŠ a budovy ZŠ. V novém prostředí se děti brzy adaptovaly. Společně jsme procvičovali pravidla chování v kolektivu, v budově, ale i v přírodě. Děti se naučily  básničku Medvídek, Kamarád a Školka. V naší třídě probíhá 2x týdně skupinová logopedická prevence a 2x měsíčně individuální logopedická prevence ve spolupráci s rodiči. Při vycházkách jsme poznávali okolní přírodu a nová pravidla jsme využili i v praxi. Od 18. září probíhá hravou formou předplavecká výuka v krytém bazénu v Trutnově. 

paní učitelka Alice