Říjen v naší mateřské škole

Zde si můžete prohlédnout průběh měsíce říjen v jednotlivých odděleních naší mateřské školy.

 

Co je nového u Myšek?

Měsíc říjen byl u Myšek pestrý stejně jako celý podzim. Začali jsme poznáváním ovoce a zeleniny. Děti jednotlivé druhy pojmenovávaly, ochutnávaly, třídily, poznávaly po hmatu nebo vůni. Výtvarně využívaly bramborová tiskátka nebo přímo malovaly či modelovaly. S bramborami jsme cvičili, krájeli je a pekli a pak si na nich pochutnali. Děti se naučily říkanky o jablíčku, bramboře a okurce.

Letošní podzim byl nádherně barevný, a tak jsme si i my uspořádali dva barevné dny, zelený a červený. Děti se důkladněji seznámily s těmito barvami pomocí her, pohádek, písniček a barevného oblečení. Velké poděkování patří rodičům za úžasnou spolupráci. Hodně času jsme trávili venku. Podzimní vycházky byly do lesa, pouštěli jsme draka, hrabali jsme listí na zahradě. Podzim se zkrátka vydařil.

                                                                                                      paní učitelka Olina

Zpráva od Zajíčků

Dominantou pro měsíc říjen byla pohádka O Smolíčkovi a jelenovi. Tentokrát jsme ji jen nečetli, ale děti zhlédly improvizaci s plyšovými loutkami a také hned po skončení zkoušely různé role. Pohádka nás také inspirovala k pohybovým hrám – Na jelena, kde jsme procvičovali hod míčem horním obloukem, nebo další lesní zvířátka, např. sovu – šplhali jsme po žebřinách až nahoru, kde čekala sova na pohlazení, naučili jsme se o ní básničku a také ji vyrobili z barevných papírů. Téma les, zvířátka a přírodniny nás provázelo dál celým měsícem. Při vycházkách do okolních lesů jsme pozorovali prostředí lesa, poznávali jsme houby, druhy stromů, jejich plody a přinášeli jsme je s sebou do školky. Z vylisovaných listů vznikl skřítek Podzimníček, pro kterého jsme si nejdříve připravili podkladovou čtvrtku – rozprašovačem s vodou jsme navlhčili čtvrtku a obtiskovali jsme krepový papír přírodních barev. O skřítkovi jsme se naučili také básničku. Další přírodniny, které jsme venku sbírali, byly kaštany. Využili jsme je ke hrám – pokládání na předkreslené šablony. Ve spojení s modelínou vznikly krásné hříbky, když místo hlavičky byl právě kaštan. A také se nám hodily k příběhu Dobrodružství kaštánka – to je knížka, kterou jsme četli před usnutím. Z přírodnin jsme si do bedničky z hlínou na chvíli vytvořili kousek lesa – s mechem, listy, malými stromečky a houbami. K lesu patří zvířátka, proto jsme se je učili pojmenovávat, třídit podle prostředí, kde žijí, poslouchat hlasy lesních ptáků ze zvukové knížky, hádat v říkankách, hledat v prostředí třídy apod. Hodně času jsme trávili nad knížkou Les ve dvanácti měsících. Vrcholem byla výroba obrázku – připravili jsme si podkladovou čtvrtku suchými křídami v barvách podzimu a paní učitelka ji zafixovala lakem na vlasy. Další den si děti vybraly obrázek lesního zvířete, vybarvily pastelkami, vystřihly a nalepily. Dle zájmu doplnily i tiskem listu nebo hříbku bramborovým tiskátkem. Obrázky se moc povedly. Procvičili jsme toho i více – rytmizaci, rozklad na slabiky, pokus o grafické zaznamenání, určování počtu slabik (kolikrát jsme tleskli), grafomotoriku – šikmé čáry (les), obloučky (klobouky houbiček). K naší nové písničce ze září jsme přidali i druhou sloku a zahráli si na muzikanty s dětskými hudebními nástroji a hlavně stále dokola opakovali nově naučené básničky.

paní učitelka Martina

Říjen v oddělení Medvídků

V měsíci říjnu jsme prožili několik krásných podzimních dnů babího léta, a tak jsme s dětmi chodili na poznávací vycházky do přírody, které byly velmi přjemné. Sbírali jsme s dětmi kaštany, barevné listy a hráli si v lese s přírodninami. Středy patřily našim výletům do krytého bazénu v Trutnově, kde všechny děti dostaly na závěr mokré vysvědčení, fotku, sladkost a velikou pochvalu, že předplavecký výcvik zvládly a užily si ho. V rámcovém programu jsme procvičovali podzimní témata s poznáváním ovoce a zeleniny, kdy je děti poznávaly podle obrázků, podle skutečnosti, dle hmatu, vůně a chuti. Vyprávěli jsme si pohádku O veliké řepě, kde si děti následně procvičovaly orientaci v řadě. Do školky si děti přinesly brambory, které jsme využili k tiskání a také k pečení ve školní kuchyňce a následném ochutnání bramborové dobroty. Vyrobili jsme si papírová jablíčka a dýně, modelovali jsme. Naučili jsme se hodně podzimních říkadel, básniček a zpívali jsme písně o jablíčkách a o pečených bramborách. Hráli jsme hru Na bacil a vitamin a Doktora se nebojíme. Navštívili jsme prodejnu ovoce a zeleniny, kde si děti prohlédly různé druhy zeleniny a ovoce. Od paní prodavačky, babičky Klárky Stránské, děti dostaly malou mlsotku. Děkujeme. Třídu, šatnu a chodbu jsme si společně podzimně vyzdobili. V pátek před podzimními prázdninami děti přivítaly nové občánky našeho města.

                                                                                                                            paní učitelka Hela