Září u Medvídků

Ve třídě Medvídků je k září 2020 zapsáno 20 dětí, 12 kluků a 8 holčiček. Všechny děti se do třídy Medvídků těšily a velmi brzy si osvojily nový režim spojený s přechody po budově. V prvních dnech se děti seznámily s kamarády, s paními učitelkami, se svou značkou, zaměstnanci školy a prostory školy.

Krásné zářijové počasí nám umožňovalo vycházky do přírody, kde jsme pozorovali naše město, seznamovali se s místem bydliště kamarádů, hráli si v lese s přírodninami, poznávali jsme houby, pozorovali kvetoucí zahrádky.

Děti se seznámily s pravidly třídy. Hrou jsme si procvičovali jména, příjmení a značky kamarádů. Vyráběli jsme papírové medvídky se svou značkou. Z geometrických tvarů jsme si vyrobili školku a seznámili se s básničkou, stavěli si a skládali domečky kamarádů. Zpívali jsme si známé písničky. Četli jsme si z knihy Františkova kniha pohádek. Každé ráno si procvičujeme názvy dnů v týdnu, měsíce a ročního období. Děti se seznámily se znaky podzimu, které jsme rytmizovali, počítali, určovali stejně, více, méně a přiřazovali čísla 1-5. Hráli jsme si pohybové hry Na houbaře, Na draka, Na podzimní počasí. Děti si vyrobily papírového draka vytrháváním a lepením z barevných papírů. Oslavovali jsme narozeniny kamarádů narozených v září. Na konci měsíce jsme přivítali nové občánky města na městském úřadě.

                                                                             Bc.  Alice Havlíková

Červen u Medvídků

Po dvouměsíčním návratu zpět do školky se v naší třídě sešlo 14 dětí, které se moc těšily na své kamarády. Děti velmi dobře zvládly změnu v organizaci dne i hygienická opatření, které tato doba přinesla. Vyprávěli jsme si, jak jsme trávili volný čas. Děti přinesly výrobky, které doma vyráběly, a pracovní listy, které plnily.

Postupně jsme si s dětmi opakovali témata domácí zvířata a rodinu. Děti nakreslily svoje portréty, které jsou vystaveny před školou na plotě. Společně jsme přivítali léto a oslavili den dětí soutěžemi na školním hřišti a zahradě. Odměnou byl letos nanuk, drobné hračky a diplom.

Děti si seznámily s názvy světadílů a jejich obyvatel. Putovali jsme s mapou a globusem kolem světa s písničkami, říkankami a hrami. Hráli jsme si a vyráběli dopravní prostředky, kterými můžeme cestovat. Děti plnily úkoly, ve kterých si procvičovaly bezpečnost v dopravním provozu. Zhlédli jsme edukační pořad Dětská dopravní policie.

Léto jsme přivítali básničkou a hudebně pohybovou hrou Na včelku a motýla. Berušce jsme počítali puntíky. Pojmenovávali jsme i hmyz a četli jsme z knížek Ferda mravenec, Příběhy včelích medvídků a Broučci. Naše venkovní hry byly vzhledem k situaci pouze na školní zahradě, kde jsme se i společně vyfotili. Paní Řehákové za pěkné foto děkujeme.

V posledním týdnu jsme se rozloučili s předškoláky. Děti se pochlubily také novými aktovkami. Na školičce nanečisto se děti seznámily s paní učitelkou z 1. třídy, kde si také splnily svůj první školní úkol.

Všem dětem přejeme úspěšný vstup do první třídy. Rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme krásné léto.

                                                     Bc. Alice Havlíková a Helena Bernardová

Návrat Medvídků zpátky do školy

Milé děti,

již v pondělí se konečně společně sejdeme. Věřím, že jste doma vyráběly a tvořily různé výrobky na téma Veselé jaro. Moc se na všechny těšíme a výstavku z vašich výrobků vystavíme ve vestibulu školy. 

Zdraví paní učitelky Alice a Hela

Další várka tvoření pro Medvídky

Vážení rodiče a milé děti,

tak jako každé pondělí posílám zase několik úkolů na procvičování a tvoření:-)

- vybarvujte kytičky podle puntíků

- hledejte stejné dvojice náušnic

- spojte velké a malé korále

- přečtěte si s maminkou básničku

- vyrobte si kolíčkové motýlky pro rodiče

- co potřebuje maminka a tatínek ke své práci - vybarvujte, pojmenujte a určete písmenka na začátku slova

- doplňte správné barvy 

- rozstříhejte si obrázek a zase složte (puzzle)

Mějte se hezky a už brzy se uvidíme:-)

Pozdrav posílá paní učitelka Hela Bernardová

Soubor s úkoly je ke stažení zde...

Znovu něco pro Medvídky

Zdravím všechny rodiče a děti z Medvídků a posílám nové úkoly s tématem -rodina:

- naučte se říkanku Povídání s prsty

- pojmenujte členy rodiny a přiřaďte, co komu v rodině patří

- dle obrázku určujte zdrobněliny

- procvičte si počítání srdíček, kytiček a balonků

- udělejte si veselou zahrádku se správným úchopem ruky

- v srdíčku hledejte a označte všechna písmena M - jako maminka

- nakreslete si svoji maminku

- vystřihněte a složte srdíčko pro maminku

Přeji všem dětem, aby ze splněných úkolů měly radost.

                                                                                            paní učitelka Alice 

Soubor s úkoly je ke stažení zde...

Nové úkoly pro Medvídky

Vážení rodiče a milé děti,

zdravím Vás a posílám úkoly na téma ,,Čarodějnice":

- rozstříhejte si obrázek podle čar a zase složte - puzzle

- počítejte a zapište počet 

- hledejte cesty ke košťatům

- najděte rozdíly na stejných obrázcích

- vybarvěte si omalovánku

- vyrobte si čarodějnici

- nakreslete, kudy čarodějnice letí.

Mějte se krásně a ať se vám práce podaří.

Pozdrav Vám všem posílá paní učitelka Hela Bernardová

Soubor s úkoly je ke stažení zde... 

Pracovní listy pro šikovné děti ze třídy Medvídků

Milé děti,

je to už delší doba, co se nemůžeme společně sejít, proto posílám další úkoly:

- vyjmenujte jména kamarádů ze třídy

- zopakujte si básničku Kamarád

- společně s rodiči si přečtěte příběh s obrázkovým čtením Kamarádi

- vyřešte labyrint, kde bydlí kamarádi

- vystřihněte si domeček a pojmenujte geometrické tvary oken

- najděte, co do obrázku nepatří a řekněte proč

- najděte dvojice obrázků, které vyjadřují protiklady

- vytleskejte počet slabik na obrázku

- procvičte si ruku se správným úchopem

Při plnění úkolů přeji hodně úspěchů. 

paní učitelka Alice

Soubor s úkoly je ke stažení zde... 

Další úkoly pro Medvídky

Vážení rodiče a milé děti,

zdravím vás po Velikonocích a posílám vám několik úkolů k opakování.

- zopakujte si písmenka na začátku slova

- vyzkoušejte si ručičku při kreslení

- zopakujte si geometrické tvary

- tleskejte a počítejte

- určete, co je velké a malé a počítejte puntíky

- a jako budoucí školáčci si můžete vyrobit papírovou tašku do školy 

- přečtěte si básničku 

Tak ať vás úkoly baví a daří se vám :-)

Pozdrav posílá paní učitelka Hela Bernardová

Soubor s úkoly je ke stažení zde...

Velikonoční pozdrav pro děti z Medvídků

Milé děti,

Velikonoce jsou tu, a tak všem koledníkům posílám koledu, kterou se můžete doma s rodiči naučit.

Procvičte si ruku s velikonoční říkankou.

Prohlédněte si velikonoční obrázky a vyprávějte, co na nich vidíte.

Hledejte slova, která patří k Velikonocům. Slova můžete vytleskat a určit první hlásku ve slově.

Vystřihněte si zajíčkovu skládanku a kraslici si ozdobte.

Hledejte dvě stejná vajíčka a ta vybarvěte.

Najděte na každém řádku tvar, který se liší od ostatních.

Přeji všem rodičům i dětem pěkné velikonoční svátky.                                                                                                                                                                                                                                     paní učitelka Alice

Soubor s přípravou je ke stažení zde...

Něco pro předškoláky Medvídky

Vážení rodiče a milé děti,

zdravím Vás a posílám úkoly k novému tématu  "Zvířátka slaví Velikonoce":

Číst dál: Něco pro předškoláky Medvídky - nové

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU