Červen u Medvídků

informaceMěsíc červen jsme jako každoročně zahájili oslavou MDD. Zahráli jsme si na stopovanou a vydali se po stopách medvídků. Cestou jsme plnili různé úkoly a na konci jsme hledali kamarády a medvídka s překvapením. Den jsme si všichni krásně užili.

V tomto měsíci jsme procvičovali téma "Život v trávě", kde jsme poznávali jednotlivé druhy hmyzu. V rámci vycházky jsme šli na návštěvu k panu včelaři, prohlédli si včelín a různé pomůcky spojené s včelařením. Domů jsme si odnesli pěknou omalovánku a naučili se písničku o včeličce.

A protože léto je čas výletů a cestování, dalším tématem bylo povídání si o dopravních prostředcích, hráli jsme si na ně, učili se pravidla chování a bezpečnosti. Opravdovým výletním vláčkem jsme se vypravili do Mladých Buků na točenou zmrzlinu a projeli se po okolí. Také jsme prožili moc pěkné sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti s různými soutěžemi a sportovními disciplínami a touto cestou moc děkujeme panu trenérovi, Aleši Zahálkovi, za přípravu a čas, který s námi na hřišti strávil.

V hezkém letním počasí jsme si udělali několik turistických poznávacích výletů, na které se děti moc těšily.

Další velmi hezkou a zajímavou akci jsme měli na téma "Stavitel města" (Malá technická univerzita), kde jsme se učili poznávat mapy, základy kartografie, důležité stavby města, stavby městského modelu, překreslení města do mapy a na konci si děti odnesly diplom za správné plnění úkolů.

Některé děti vystoupily na vítání občánků do života.

Loučení se školkou jsme uskutečnili na školní zahradě u ZŠ, děti si přinesly tašku do školy a každý si v ní odnesl dárek na památku.

Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny.

Dětský den v mateřské škole

Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali na putování za medvídkem, formou stopované. Všichni jsme si sváteční den užili. 

Číst dál: Dětský den v mateřské škole

Květen u Medvídků

informaceV měsíci květnu jsme si hráli a pracovali dle tematického bloku Jarní brána a Putování za sluníčkem.

Základním motivem těchto témat byla maminka, rodina a děti. S dětmi jsme si povídali o úloze maminky a významu celé rodiny v jejich životě. Děti vyráběly přání, srdíčka, kytičky, kreslily portrét maminky a  připravily si pro maminky k svátku básničku s přáním. Pojmenovali jsme si členy rodiny a kreslili jsme celou rodinu v jejich domě. Děti pojmenovávaly příjmení rodiny, činnosti dětí a rodičů. Některé činnosti jsme si předvedli pantomimou. Hráli jsem si s písní Muzikantská rodina, kde děti využily netradiční nástroje. Děti si procvičovaly orientaci v prostoru. Pojmenovávaly slova na písmeno M.

V další části tématu jsme si povídali o dětech na celém světě. Děti získávaly elementární povědomí o rozdílech a shodách dětí žijících na světě. Povídali jsme si o rasách lidí, odkud pocházejí, co je pro ně specifické. Pracovali jsme s globusem a mapou. Vyráběli jsme planetu Zemi a děti se seznamovaly s jednotlivými světadíly formou skládání puzzlí, kde pracovaly ve skupinách. Děti si přinesly svoje fotky, kdy byly miminky a poznávaly se. Na tuto hru se všichni moc těšili.

Počasí nám letos moc nepřeje, ale přesto jsme uskutečnili dvě poznávací vycházky do přírody. Na jejich konci byla hra na dětském hřišti a malá sladkost v podobě sušenky.

Poslední květnové úterý se děti osobně seznámily s budoucí paní učitelkou z 1. třídy ve Školičce nanečisto.

Duben u Medvídků

informaceZačátek dubna byl veden ještě formou distanční a on-line výukou. Po Velikonocích jsme se mohli vrátit do školky, ale naše třída byla z hygienických důvodů rozdělena a některé děti si připomněly pobyt ve školce ve vile. Na konci dubna jsme se konečně dočkali a zase jsme se všichni sešli ve třídě Medvídků v ZŠ. Že se nám už ale po sobě stýskalo! Vyprávěli jsme si, jak jsme trávili čas a co jsme za tu oddělenou dobu prožili.

Pokračovali jsme v tématu o domácích a hospodářských zvířatech a jejich mláďatech, učili jsme se je pojmenovat dle obrázků, nakreslit, vystříhat, skládat jako puzzle a také je během vycházek poznat dle skutečnosti - vycházka ke králíčkům a ke slepičkám spojená s krmením (seno, tvrdé pečivo, jablíčka, zrní), dále jsme viděli ovečky a kozu s kůzlaty. Cvičili jsme s plyšáky, učili se písničky, napodobovali jejich řeč ve hře "zvířátko, jak děláš?"

V měsíci dubnu probíhá zápis do 1. třídy a naši předškoláci se již do školy těší. V tématu "Medvědí škola" jsme se snažili zopakovat si barvy, tvary, písmenka na začátku a na konci slova, rozklad slov, číselnou řadu, labyrinty, plnili jsme úkoly ze sešitu Medvídek Nivea.

Snad se brzy dočkáme nějakého výletu, a tak jsme si s dětmi došli k řece Úpě pro oblázky a ve školce si namalovali putovní kamínky, které na výletě rozmístíme po okolí.

Duben jsme zakončili tématem čarodějnice a pěkně si na školním hřišti zasoutěžili.

                                                                                                                                     Paní učitelka Hela

Březen u Medvídků

informaceRok se s rokem sešel a my jsme vzhledem k aktuální situaci opět bez možnosti se společně setkávat s dětmi v mateřské škole.

Naše práce  probíhá aktuálně formou distanční výuky. Každý týden dětem posíláme pracovní materiály k tématům v souladu s třídním vzdělávacím programem a 2x týdně se setkáváme s dětmi formou on-line. Zde pracujeme se skupinami dětí k danému tématu. Společně jsme procvičovali téma povolání dospělých, přivítali jsme jaro a aktuálně pracujeme s tématem Velikonoce.

Děti plní zadané úkoly samostatně nebo s dopomocí rodičů, kterým za to moc děkujeme. Touto formou rozvíjíme elementární znalosti dětí k uvedeným tématům.  Děti si dále procvičují jemnou motoriku - stříhání, lepení, skládání, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, vyprávění, obrázkové čtení, matemetické představy, orientaci v čase a paměť při procvičování tematických básniček.

Zde jsou ke stažení ukázky některých našich úkolů pro předškoláky.

                                 Bc. Alice Havlíková

Úkoly pro Medvídky

informaceVážení rodiče,

v příloze posíláme pracovní listy pro děti na tento týden.

Naše aktuální téma jsou profese a všechny úkoly jsou zaměřeny na toto téma. Přeji dětem i rodičům radost ze společné práce.

  1. opakování básníčky
  2. děti pojmenují povolání, slovo vytleskají, určí první hlásku či slabiku ve slově a najdou jiné slovo, které začíná stejnou hláskou či slabikou - př. doktor - d nebo do - domek
  1. zadání je popsáno v pracovním listě
  2. přiřazování - kdo je kdo?
  3. početní představivost - označ tolik koleček, kolik je předmětů
  4. posloupnost děje - kartičky se roztříhají a děti vypráví příběh
  5. hrajeme si na básníky - zadání je v pracovním listě
  6. hledáme rozdíly - děti popíší obrázek a mohou vyprávět pohádku
  7. grafomotorický cvik - žebřík pro kominíka, kontrolujte správný úchop tužky, zazpívejte si písničku Kalamajku
  8. výroba komínu dle zadání, stříhání, lepení, seznámení s říkankou, děti si do obrázku mohou dokreslit kominíka

Tématické listy ke stažení zde...

Zdraví paní učitelka Alice

Únor u Medvídků

informaceV měsíci únoru jsme s dětmi procvičovali téma "Doktor datel" a povídali si o lidském těle, o našem zdraví, ale i o nemocech a úrazech. Pracovali jsme s obrázky k danému tématu, vyrobili si papírové hrníčky s čajem a citrónem, papírové kamarády se zdravou a nezdravou stravou a papírové sportovce. A protože nám počasí přálo, k tématu jsme zařadili zimní sportování, sjezd na kluzácích, hry se sněhem a uvařili si mátový čaj na zahřátí.

Pojmenovávali jsme naše smysly a také formou hry si je vyzkoušeli - co vidíš, co slyšíš, co cítíš, co jsi ochutnal/a, co jsi nahmatal/a?

Nezapomněli jsme ani na naše zoubky a naučili se básničky o lidském těle.

Dalším tématem, které jsme procvičovali, bylo povolání, kde jsme navázali na předchozí téma a vyrobili si, skládáním z papíru, paní doktorku. Podle obrázků jsme poznávali další profese a také si je sami vyzkoušeli. Hráli jsme si na prodavačku, pekaře, malíře, stavitele, muzikanty, listonoše, na keramiky a vyrobili si obrázky z hlíny. Opakovali jsme písmenka na začátku slova, počítání, labyrinty, skládání rozstříhaných obrázků povolání v celek a vše obohatili básničkou i písničkou. Při vycházkách jsme pozorovali práci dospělých.

Nezapomněli jsme ani na naše ptáčky v zimě, učili jsme se je poznávat, pojmenovat, poslouchat z CD a také si je vyrobit. Naše výrobky můžete vidět v galerii na plotě u ZŠ - zima u Medvídků.

Leden u Medvídků

informacePočátkem měsíce ledna jsme si s dětmi dramatizovali tříkrálový příběh, který jsme si i nakreslili. Navštívili jsme kostelík, a tím jsme se hezky rozloučili s vánočními svátky. Leden nás obdaroval sněhovou nadílkou, ze které měly radost především děti. Naše činnosti byly zaměřeny na hry se sněhem a na sněhu.

Pracovali jsme, hráli, cvičili, zpívali, povídali jsme si o zimě a o zimních sportech.  Vyráběli jsme sněhové vločky, sportovce, rukavice, sněhuláky, kde si děti procvičovaly stříhání, lepení, vytrhávání, kreslení a grafomotoriku. Rozvíjeli jsme slovní zásobu k tématu zima, hádali jsme hádanky, procvičovali jsme zrakové a sluchové vnímání a orientaci v prostoru a počítání. Děti hledaly stejné rukavičky, rozdělovaly slova na slabiky a hledaly dlouhou samohlásku ve slovech. Při logopedické prevenci jsme procvičovali pohyblivost jazyka a dechové cvičení. Zpívali jsme písně o zimě a o sněhulákovi. Procvičovali jsme říkanky se zimní tématikou. Naše pohybové dovednosti jsme zdokonalovali jednou týdně v tělocvičně a při vycházkách. Využili jsme sněhové nadílky na jízdy na kluzácích a ke stavbám sněhuláků.  Před spaním jsme si četli z knihy Štuclinka a Zachumlánek od F. Nepila.

                                                                  Bc. Alice Havlíková

My tři králové jdeme k vám...

Děti ze třídy Medvídků si ve středu připomněly svátek Tří králů. Navštívili jsme kostelík, kde jsme si prohledli betlém a společně jsme si zazpívali. Tímto jsme se hezky rozloučili s vánočním obdobím. Děti si odnesly pěkné zážitky.

Číst dál: My tři králové jdeme k vám...

Prosinec u Medvídků

Nastal nejkrásnější měsíc v roce, letos bohužel poznamenaný velkými omezeními, kdy jsme se s dětmi nemohli zúčastnit tradičních vánočních akcí. Přesto jsme se snažili si adventní čas v MŠ krásně prožít a užít. Třídu, chodbu i šatnu se nám podařilo slavnostně vyzdobit.

Děti se proměnily v Mikuláše, andílky, čerty a čertice a nadělily si dopoledne plné her, soutěží, tanečků, zpívání a toto veselí jsme zakončili sladkou nadílkou.

Číst dál: Prosinec u Medvídků

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU