Zpráva o činnosti školní družiny

Ve školním roce 2015/2016 pracovaly ve družině 3 vychovatelky.Byla vytvořena tři oddělení , do kterých docházelo celkem 72 dětí . ŠD pracovala podle ŠVP Čtyři roční období.Máme vytvořené tematické okruhy,které procházejí napříč průřezovými tématy.Naším cílem vzdělávání je poskytovat dětem co nejvíce vědomostí a dovedností a tyto dovednosti rozvíjet,prohlubovat a upevňovat zábavnou formou - soutěžemi,hádankami,kvízy,besedami,didaktickými hrami atd.Činnosti ŠD dělíme na pravidelné , příležitostné akce a spontánní aktivity.Mezi pravidelné činnosti patří činnost odpočinková ,rekreační ,zájmová a příprava na vyučování.Učíme děti spolu dobře vycházet ,komunikovat,osvojovat si hygienické návyky a správně dodržovat bezpečnostní opatření při různých činnostech.Celý školní rok jsme společně četli a vyprávěli si o dětských knihách a časopisech.Kreslili jsme,vyráběli drobné dárky a přáníčka k různým příležitostem.Vyzkoušeli jsme práci s mnoha materiály a výtvarnými technikami.Uspořádali jsme několik akcí pro děti.Např. besídku k Mikuláši ,vánoční besídku s nadílkou ,sportovní soutěže družstev ,výtvarné soutěže ,oslavu dětského dne.Sportovali jsme venku i v tělocvičně.Chodili jsme na vycházky a poznávali přírodu.Podíleli jsme se na výzdobě městského vánočního stromu.Větší děti vyrobily čarodějnici.Zajímavé byly besedy o našem městě,o naší vlasti,o Zemi.Děti pracovaly na projektu o Krkonoších.

Za peníze vybrané na poplatcích byly nakoupeny výtvarné potřeby ,hračky a drobné odměny pro děti. Celý školní rok jsme úspěšně spolupracovali s učiteli i s rodiči.

druzina

 

 

 

 

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU