Tříkrálová sbírka

     Letos se v naší obci objevily 6.1.2013 tři postavičky v bílém v doprovodu p.uč.Ziny Rutarové, aby podle staré tradice potěšily obyvatele zpěvem, popřály jim štěstí, zdraví a vykoledovaly nějakou tu korunku .

     Letos bude výtěžek použit na humanitární činnost. Část peněz zůstane Trutnovu na charitní pečovatelskou službu a dobrovolnické centrum. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli a hlavně „třem králům“ , Denise Celbové, Pavle Tesařové a Adéle Špetlové.

Číst dál: Tříkrálová sbírka

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014

• Podávání přihlášek

 Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška).

Číst dál: Informace o přijímacím řízení

Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou

Vážení rodiče, milí prvňáčci

zveme vás na

Zápis do 1.třídy

/děti narozené od 1.9.2006 do 31.8.2007 a děti s odkladem povinné šk.docházky/

 

Kdy? V úterý 15.ledna 2013 od 14,00

.

do 18,00 hodin.

.

Kam? Budova ZŠ, III.patro.

 

S sebou: rodný list dítěte a vyplněné dokumenty týkající se zápisu

.

vyzvednuté v MŠ nebo u vedení školy

Číst dál: Zápis do první třídy

Poděkování

Děkujeme panu Lubomíru Koubkovi a panu Romanu Krtičkovi za poskytnutí sponzorského daru ve výši 1000.-Kč. Tato částka bude použita na úhradu lyžařského kurzu žákyni, která by se bez této pomoci nemohla tohoto kurzu zúčastnit.

Vánoce

Vedení školy přeje všem žákům, všem zaměstnanců a všem rodičům krásné prožití Vánoc a mnoho štětí a zdraví v novém roce.                          Mgr. Zina Rutarová a Mgr. Jan Hainiš

Výtěžek z Vánoční zpívání v kostele

Celkem jsme vybrali částku 3 155.-Kč. Celá tato suma bude použita na zakoupení nové elektroakustické kytary do naší školy.  Děkujeme!!!

Poděkování

Vedení školy děkuje manželům MIčánkovým za zakoupení trampolíny do tělocvičny naší školy.

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU