Informace pro rodiče žáků přihlášených k osobní účasti

ve škole od 25. 5. 2020

 

Podrobnosti ke stažení zde...

 

Přijímací řízení - nejnovější podrobné informace

Oficiální informace o přijímacích zkouškách

Číst dál: Přijímací řízení - nové informace

Výsledek zápisu žáků k základnímu vzdělávání

od školního roku 2020/2021

V příloze najdete výsledek zápisu žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. 

Registrační čísla byla účastníkům správního řízení odeslána poštou.

Příloha ke stažení zde...

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Organizace vyučování v období od 25. 5. 2020

do konce školního roku v mateřské škole

Vážení rodiče,

níže naleznete vekeré informace o znovuotevření naší mateřské školy. Prosím o seznámení se s nimi.

V období od 25. 5. 2020 bude na základě rozhodnutí zřizovatele Města Svoboda nad Úpou naše mateřská škola opět v provozu. 

Vydaný pokyn je v souladu s informacemi a doporučeními vydanými MŠMT dne 30. 4. 2020.

Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a organizaci provozu v mateřské škole v období do konce školního roku 2019/2020 ke stažení zde...

Čestné prohlášení ke stažení zde... nezbytné pro osobní účast dítěte v mateřské škole

Děkujeme za spolupráci.

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Organizace vyučování v období od 11. 5. 2020

do konce školního roku na základní škole

Vážení rodiče a žáci,

níže naleznete veškeré informace o znovuotevření naší základní školy. Prosím o seznámení se s nimi.

V průběhu tohoto týdne všechny rodiče žáků, kterých se znovuotevření bude týkat, obvolají třídní paní učitelky. Své dítě nemusíte nikam přihlašovat, vše vyřídíte po telefonu, až budete kontaktováni.

V období od 11. 5 – 22. 5. bude realizována příprava pouze pro žáky 9. třídy.
V období od 25. 5. do konce školního roku budou realizovány vzdělávací aktivity pro žáky 1. až 5. třídy.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 (žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020); v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 (žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020).
Vydaný pokyn je v souladu s informacemi a doporučeními vydanými MŠMT dne 30. 4. 2020.

Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a organizaci provozu na základní škole v období do konce školního toku 2019/2020

Čestné prohlášení - nezbytné pro osobní účast žáka ve škole

 Děkujeme za spolupráci.

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Pravidla pro klasifikaci žáků ve 2. pololetí školního roku

2019/2020

 

V dokumentu, který je umístěn na odkazu níže, naleznete pravidla pro hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Dokument je zveřejněn v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb.

 

Pokyn ředitele školy pro postup při závěrečném hodnocení vzdělávání žáků základní školy za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Zlatá tužka 2020 - senzační výsledek!!!

I přes všechna omezení, která v současné době pociťujeme, přijde čas od času i nějaká dobrá zpráva, občas dokonce nějaká vynikající. Jako vynikající zprávu určitě můžeme označit výsledky letošního slavnostního 25. ročníku slohové soutěže Zlatá tužka. Jubilejní ročník, jehož jsme se díky 4 velmi pěkným pracím žáků ze 6.A třídy zúčastnili, jsme v této věkové kategorii ovládli a získali dokonce i čestné uznání za další velmi pěknou práci.

Tímto bychom rádi poděkovali žákům 6.A třídy za reprezentaci naší školy v této soutěži a zároveň popřáli Zuzce Semerádové k vítězství v celé její věkové kategorii a Zitě Brátové za získání čestného uznání za velmi povedenou práci.

Výsledky ke stažení zde...

Mgr. Jan Šváb