Svoboda pro ježka

Ve středu 22. dubna jsme vypustili našeho ježka do volné přírody.

Číst dál: Svoboda pro ježka

Přijímací řízení - nové informace

Vážení rodiče,

Krajský úřad v Hradci Králové vydal toto upozornění:

Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4., upozorňujeme Vás na následující skutečnosti:

1)      Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 8 kalendářních + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky!

2)      Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak do oboru, kde se koná (jednotná případně školní) přijímací zkouška, tak do oboru, kde se přijímací zkouška nekoná, v případě přijetí do oboru bez přijímací zkoušky, odevzdá zápisový lístek až poté, co bude znát výsledky přijímacího řízení i u oboru s přijímací zkouškou. Pokud by zápisový lístek odevzdal dříve a následně byl přijat do oboru s přijímací zkouškou, už by nemohl vzít zápisový lístek zpět.

Pro žáky, kteří jednotnou přijímací zkoušku vůbec nevykonávají ani v jednom z přihlášených oborů platí termín 10 dnů poté, co střední škola vyvěsí seznam přijatých uchazečů, což může být ode dneška kdykoliv během týdne. Prosím sledujte proto pravidelně stránky škol, kam jste si podali přihlášky.

                                                                                            Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Letošní sběr papíru

Vážení rodiče,

mimořádná opatření vlády ČR a nařízená hygienická pravidla v souvislosti s pandemií nám neumožňují uspořádat letošní sběr starého papíru, proto soutěž rušíme. Velmi nás to mrzí a omlouváme se za případné obtíže, ale v tomto roce nám bohužel není přáno. Děkujeme za pochopení a doufáme v lepší příští.

                          Mgr. Dagmar Rolencová a Mgr. Irena Nešněrová

Přijímací řízení

Blíží se termín, kdy podle vyhlášky o přijímacím řízení mají střední školy uzavírat rozhodnutí o přijetí k dalšímu studiu. Vzhledem k mimořádným opatřením v naší zemi bude letos vše probíhat v pozměněné formě. Zda a jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o maturitní obory, není dosud definitivně rozhodnuto, ale zdá se prozatím pravděpodobné, že budou odloženy na červen.

Jinak to bude u oborů bez maturity. Tam se dá předpokládat, že rozhodnutí o přijetí žáků budou vydána během dvou příštích týdnů. Sledujte proto pravidelně stránky škol, kam jste podali přihlášky, abyste včas zjistili, zda jste přijati. Seznamy přijatých žáků jsou na stránkách škol vyvěšeny s evidenčním(registračním) číslem, které každému měly střední školy zaslat do konce března společně s informací o způsobu přijímacího řízení.

V případě přijetí má žák povinnost potvrdit svůj nástup na danou střední školu odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů ode dne přijetí. Tento termín je závazný, prosím, nezmeškejte ho!

Odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí můžete do 3 dnů získání tohoto rozhodnutí.

V případě potřeby mě kontaktujte prostřednictvím školního e-mailu.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Informace k zápisu dětí do mateřské školy

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy bude organizace zápisu dětí do předškolního vzdělávání (mateřské školy) probíhat bez osobní přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců. Stejně tak bude upřednostňováno, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Číst dál: Informace k zápisu do mateřské školy

Prominutí úplaty za pobyt dítěte v mateřské škole

V souvislosti s mimořádnými opatřeními a uzavřením naší mateřské školy bude všem rodičům prominuta úplata            za měsíc duben za pobyt jejich dítěte v mateřské škole. Rodičům, kteří již za měsíc duben úplatu ve výši 250,- Kč zaplatili, bude tato částka převedena na úplatu následujícího měsíce.

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Informace k zápisu žáků do 1. třídy

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy bude probíhat zápis žáků do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Bude upřednostňováno, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Upřednostňované formy odevzdávání přihlášky budou - datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem, poštou, případně osobním doručením do školy.

Číst dál: Informace k zápisu žáků do 1. třídy