Školička nanečisto

V úterý 23. 6. proběhla informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, kde byli seznámeni mimo jiné s novou výukovou metodou zaváděnou od příštího školního roku na naší škole – tzv. PÁROVÁ (TANDEMOVÁ) VÝUKA, kdy v 1. (a také 2.) třídě budou na 6 vyučovacích hodin přítomny 2 vyučující.

Číst dál: Školička nanečisto

Červen v naší mateřské škole

Číst dál: Červen v naší mateřské škole

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 18. června prvňáčci předvedli, jak se už naučili číst. Za svůj výkon byli ozdobeným školním ukazovátkem pasováni na čtenáře a dostali od naší školy darem knihu od Zuzany Pospíšilové: Školní strašidlo. Věříme, že tento hezký zážitek podpoří jejich čtenářství.

Číst dál: Pasování prvňáčků na čtenáře

Zájezd do Anglie

 

Konečné vypořádání zálohy a budoucí postup: soubor ke stažení zde..

 

Informace pro rodiče našich žáků 

 

Informace o poslední části školního roku 2019/2020 soubor ke stažení zde...

 

Závěr školního roku 2019/2020 a předání vysvědčení

za 2. pololetí - PŘIPOMENUTÍ!!!

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom vám touto formou ještě jednou připomněli nejdůležitější informace ohledně zakončení školního roku 2019/2020 a předání vysvědčení za jeho 2. pololetí ve všech třídách

Pondělí 22. 6. 2020 - rozdání vysvědčení žákům 9. třídy

Úterý 23. 6. 2020 - rozdání vysvědčení žákům 8. třídy

Středa 24. 6. 2020 - rozdání vysvědčení žákům 7. třídy

Čtvrtek 25. 6. 2020 - rozdání vysvědčení žákům 6. B třídy

Pátek 26. 6. 2020 - rozdání vysvědčení žákům 6. A třídy

Pondělí 29. 6. 2020 - rozdání vysvědčení žákům 3. - 5. třídy

Úterý 30. 6. 2020 - rozdání vysvědčení žákům 1. a 2. třídy

Aby se ukončení školního roku s rozdání závěrečného vysvědčení mohli zúčastnit všichni žáci daných tříd, je nezbytně nutné, pokud se daný žák/daná žákyně neúčastní docházky do školy od 25. 5. 2020/8. 6. 2020), donést podepsaný dokument Čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění podepsaný jeho zákonným zástupcem. Bez tohoto dokumentu nebude žákovi/žákyni účast na zakončení školního roku s předáváním závěrečného vysvědčení, focením dané třídy a dalšími organizačními záležitostmi v režii třídního učitele/třídní učitelky (vyklizení šaten, předání výtvarných kufříků, rozdělení odměn a zhodnocení celého roku) umožněna.

Výše uvedený dokument ke stažení zde...

Děkujeme za pochopení a těšíme se na letošní poslední setkání s co možná nejvíce žáky naší školy.

Vedení školy

Úřední den - kancelář hospodářky školy

V pondělí 22. 6. 2020 proběhne poslední úřední den kanceláře hospodářky školy. Od 7 do 16 hodin zde budete mít možnost vyzvednout si peníze za neuskutečněné školní kroužky ve 2. pololetí tohoto školního roku.

Další úřední dny kanceláře hospodářky školy proběhnou až v průběhu letních prázdnin. Informace o nich se dozvíte prostřednictvím školního webu a na hlavních dveřích školní budovy.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU