Říjen 2020 v naší mateřské škole

Říjen u Myšek

Druhý měsíc školního roku u Myšiček byl již ve znamení dobré nálady - slziček ubylo, děti získaly na jistotě a do mateřské školy se začaly těšit. Hlavně na to, co nového zažijí. Chystali jsme pro ně nové zážitky – vše se týkalo změn v přírodě na podzim, a tak jsme si s dětmi povídali o počasí – každé ráno jsme vybrali obrázek, který počasí představoval, zpívali jsme písničky, učili se nové básničky, hráli jsme pohybové hry.

Číst dál: Říjen 2020 v naší mateřské škole

Přihláška na SŠ - studijní obory s talentovou zkouškou

Vážení rodiče,informace

blíží se termín podání přihlášek ke studiu oborů s uměleckým zaměřením.

Číst dál: Přihláška na SŠ - studijní obory s talentovou zkouškou

OČR 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol - více informací v dokumentu ke stažení zde...informace

OČR nově škola nepotvrzuje!

Organizace distanční výuky od 14. října 2020

Změny v organizaci provozu a vyučování byly přijaty na základě krizového opatření vlády z pondělí 12. října 2020.

Vážení rodiče,

právě nyní je více než kdy jindy důležité, abyste sledovali komunikaci, která je Vám zasílána prostřednictvím aplikace Bakaláři a dále zveřejňována na školním webu.

Od středy 14. října 2020 bude výchovně vzdělávací proces probíhat formou distanční výuky.

V průběhu letních prázdnin došlo ke změně zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). V rámci této změny (§ 184a školského zákona) byla distanční výuka uzákoněna jako povinná forma vzdělávání v období mimořádných opatření. Z tohoto důvodu bude v době distanční výuky doma povinná účast žáků na všech vyučovacích aktivitách (on-line vyučování, vypracovávání zadané domácí přípravy, …). V případě neúčasti na on-line vyučování musí být tato neúčast řádně omluvena zákonným zástupcem žáka. Neúčast na on-line výuce bude započítávána do žákovských absencí.

Vzdělávání v 1. – 3. třídě

Výuka v 1. – 3. třídě bude probíhat podle rozvrhu stanoveného třídním učitelem. Tento rozvrh bude zveřejněn třídním učitelem prostřednictvím běžně užívaných komunikačních kanálů (Bakaláři, Facebook, …). Vyučování bude kombinací zadávání samostatné práce na doma, on-line výuky prostřednictvím Microsoft Teams a dalšími prostředky, které upřesní vyučující dané třídy.

Vzdělávání ve 4. – 9. třídě

Během distanční výuky doma budou žáci vzděláváni podle standardního rozvrhu hodin. Výjimkou bude pouze výuka tělesné výchovy, která bude po dobu distanční výuky ve všech třídách zrušena. Výuka probíhá v běžných časech formou on-line vyučování prostřednictvím Microsoft Teams. Testovací přihlášení a ovládání uvedené aplikace bylo vyzkoušeno u všech žáků 4. – 9. třídy ještě před přechodem na distanční výuku.

Ve všech hodinách dojde ke spojení vyučujících se žáky prostřednictvím Microsoft Teams, během kterého se domluví na podrobnostech dané vyučovací hodiny. Tento způsob výuky nabízí efektivnější propojení učitelů s žáky, kterým bude veškěré učivo lépe a názorněji vysvětleno, a nebudou tedy potřebovat tak velkou dopomoc rodičů, jako tomu bylo v době uzavření školy na jaře 2020.

Zadávání domácí přípravy a komunikace učitele s žáky a jejich rodiči probíhá prostřednictvím aplikace Bakaláři (Komens). 

Kontrola vypracování jednotlivých úkolů zadaných během distanční výuky proběhne podle instrukcí vyučujícího daného předmětu.

V případě narušování distanční výuky prostřednictvím Microsoft Teams (vypínání mikrofonů ostatním účastníkům a odhlašování ostatních účastníků, nevhodné komentáře v chatu) bude toto jednání posuzováno jako hrubé porušení školního řádu a potrestáno odpovídajícím způsobem.

Na dny 26. a 27. října 2020 (pondělí a úterý před podzimními prázdninami) je stanoven zákaz osobní přítomnosti všech žáků ve škole. V tyto dny rovněž nebude probíhat distanční výuka žáků doma.

Školní stravování

Žákům vzdělávaným distanční výukou doma bude od středy 14. 10. 2020 oběd ve školní jídelně automaticky odhlášen. 

Žáci vzdělávaní distanční formou výuky mají nárok na dotované školní obědy.

Pokud budete mít zájem o stravování Vašeho žáka ve středu 14. 10. 2020, kontaktujte, prosím, do středečních 7:00 hodin vedoucí školního stravování, paní Krtičkovou, na telefonním čísle 605 801 079.

Pokud stravu budete chtít i v dalších dnech, pro znovupřihlášení použijte aplikaci Strava.cz. Výdej obědů bude uskutečňován zadním vchodem do školní kuchyně, a to v době po skončení on-line výuky - žáci I. stupně od 12:50 hodin do 13:10 hodin a žáci II. stupně v době od 13:50 hodin do 14:10 hodin.

Obědy budou žákům vydány do jednorázových stravovacích boxů.

 

Ve Svobodě nad Úpou dne 13. 10. 2020

Ing. Michal Krtička – ředitel školy

Informace pro rodiče žáků

Informace pro rodiče žáků ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších služeb nezbytných pro chod státu.informace

Soubor určení škol ke stažení zde...

Soubor požadavky na péči ke stažení zde...

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce listopadu (na rodičovských schůzkách nebo jinou náhradní formou) proběhnou volby do školské rady na uvolněné místo zástupce rodičů.

V současné době Vás zastupují pan Šustr, paní Vaňková a pan Mičánek.

Ředitel školy tímto vyzývá všechny rodiče našich žáků, aby odevzdali své případné návrhy na kandidáty do školské rady z řad zákonných zástupců, a to nejpozději do 31. 10. 2020.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU