Výsledek zápisu žáků k základnímu vzdělávání

od školního roku 2020/2021

V příloze najdete výsledek zápisu žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. 

Registrační čísla byla účastníkům správního řízení odeslána poštou.

Příloha ke stažení zde...

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Organizace vyučování v období od 25. 5. 2020

do konce školního roku v mateřské škole

Vážení rodiče,

níže naleznete vekeré informace o znovuotevření naší mateřské školy. Prosím o seznámení se s nimi.

V období od 25. 5. 2020 bude na základě rozhodnutí zřizovatele Města Svoboda nad Úpou naše mateřská škola opět v provozu. 

Vydaný pokyn je v souladu s informacemi a doporučeními vydanými MŠMT dne 30. 4. 2020.

Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a organizaci provozu v mateřské škole v období do konce školního roku 2019/2020 ke stažení zde...

Čestné prohlášení ke stažení zde... nezbytné pro osobní účast dítěte v mateřské škole

Děkujeme za spolupráci.

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Organizace vyučování v období od 11. 5. 2020

do konce školního roku na základní škole

Vážení rodiče a žáci,

níže naleznete veškeré informace o znovuotevření naší základní školy. Prosím o seznámení se s nimi.

V průběhu tohoto týdne všechny rodiče žáků, kterých se znovuotevření bude týkat, obvolají třídní paní učitelky. Své dítě nemusíte nikam přihlašovat, vše vyřídíte po telefonu, až budete kontaktováni.

V období od 11. 5 – 22. 5. bude realizována příprava pouze pro žáky 9. třídy.
V období od 25. 5. do konce školního roku budou realizovány vzdělávací aktivity pro žáky 1. až 5. třídy.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 (žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020); v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020 (žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020).
Vydaný pokyn je v souladu s informacemi a doporučeními vydanými MŠMT dne 30. 4. 2020.

Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a organizaci provozu na základní škole v období do konce školního toku 2019/2020

Čestné prohlášení - nezbytné pro osobní účast žáka ve škole

 Děkujeme za spolupráci.

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Pravidla pro klasifikaci žáků ve 2. pololetí školního roku

2019/2020

 

V dokumentu, který je umístěn na odkazu níže, naleznete pravidla pro hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Dokument je zveřejněn v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb.

 

Pokyn ředitele školy pro postup při závěrečném hodnocení vzdělávání žáků základní školy za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Zlatá tužka 2020 - senzační výsledek!!!

I přes všechna omezení, která v současné době pociťujeme, přijde čas od času i nějaká dobrá zpráva, občas dokonce nějaká vynikající. Jako vynikající zprávu určitě můžeme označit výsledky letošního slavnostního 25. ročníku slohové soutěže Zlatá tužka. Jubilejní ročník, jehož jsme se díky 4 velmi pěkným pracím žáků ze 6.A třídy zúčastnili, jsme v této věkové kategorii ovládli a získali dokonce i čestné uznání za další velmi pěknou práci.

Tímto bychom rádi poděkovali žákům 6.A třídy za reprezentaci naší školy v této soutěži a zároveň popřáli Zuzce Semerádové k vítězství v celé její věkové kategorii a Zitě Brátové za získání čestného uznání za velmi povedenou práci.

Výsledky ke stažení zde...

Mgr. Jan Šváb

Svoboda pro ježka

Ve středu 22. dubna jsme vypustili našeho ježka do volné přírody.

Číst dál: Svoboda pro ježka

Přijímací řízení - nové informace

Vážení rodiče,

Krajský úřad v Hradci Králové vydal toto upozornění:

Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4., upozorňujeme Vás na následující skutečnosti:

1)      Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 8 kalendářních + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky!

2)      Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak do oboru, kde se koná (jednotná případně školní) přijímací zkouška, tak do oboru, kde se přijímací zkouška nekoná, v případě přijetí do oboru bez přijímací zkoušky, odevzdá zápisový lístek až poté, co bude znát výsledky přijímacího řízení i u oboru s přijímací zkouškou. Pokud by zápisový lístek odevzdal dříve a následně byl přijat do oboru s přijímací zkouškou, už by nemohl vzít zápisový lístek zpět.

Pro žáky, kteří jednotnou přijímací zkoušku vůbec nevykonávají ani v jednom z přihlášených oborů platí termín 10 dnů poté, co střední škola vyvěsí seznam přijatých uchazečů, což může být ode dneška kdykoliv během týdne. Prosím sledujte proto pravidelně stránky škol, kam jste si podali přihlášky.

                                                                                            Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU