Logická olympiáda 2020/2021

Vážení rodiče,informace

i v letošním roce se žáci naší školy mohou zúčastnit Logické olympiády. Ta probíhá na počítačích v průběhu měsíce října 2020. Pokud chcete, aby se vaše dítě této olympiády zúčastnilo, je untné provést následující kroky:

  1. Přejít na stránky logickaolympiada.cz
  2. Vpravo nahoře v modrém poli najdete Vstup do soutěže
  3. Po rozkliknutí – Chci se zaregistrovat
  4. Následně musíte důkladně provést registraci a dobře si přečíst všechny instrukce
  5. Toto vše je nutné stihnout udělat nejpozději do 30. 9. 2020, jinak vaše dítě nebude do soutěže přijato

Já 1. října zkontroluji všechny přihlášené děti a domluvím se s nimi, kdy budou moci logickou olympiádu ve škole vyplnit.

Protože se registrace provádí včetně vašeho e-mailu, považuji vyplnění registrace jako váš souhlas s účastí vašeho dítěte v soutěži.

Mgr. Jan Hainiš – učitel matematiky

Výuka ve venkovní učebně

I díky nádhernému počasí v měsíci září se nám daří co nejčastěji navštěvovat venkovní učebnu. 

 

Číst dál: Výuka ve venkovní učebně

Adaptační kurz 6. tříd

Na naší škole se stala již tradicí akce s názvem „Adaptační kurz“. Účastní se jej naši nejmladší žáci z II. stupně, tj. 6. tříd. A stejně tomu bylo i letos ve školním roce 2020/2021.

 

Číst dál: Adaptační kurz 6. tříd 2020-2021

Začátek nového školního roku v II. oddělení školní družiny

Prostory družiny se opět zaplnily, v každém oddělení je celkem 30 žáků.

Do II. oddělení bude tento školní rok chodit 5 druháků, 20 třeťáků a 5 čtvrťáků.

Číst dál: Začátek nového školního roku v II. oddělení školní družiny

Nová pravidla k ochraně zdraví a organizaci provozu

na základní škole 

Vážení rodiče,

v návaznosti na nové informace a následná opatření, která se stejně jako Vy dozvídáme pouze z médií, jsme nuceni upravit pravidla k ochraně zdraví a organizaci provozu v naší základní škole.

Počínaje zítřkem, tedy 10. září 2020, bude pro všechny žáky i zaměstanance naší školy povinné nošení roušek ve společných prostorách školní budovy. Ve třídách a učebnách bude rouška pouze dobrovolná. Stejně jako v době mimořádných hygienických a bezpečnostních opatření na jaře tohoto roku považujeme za vhodné, aby žáci měli roušky dvě (tzn. jednu na výměnu). K nim by měli nosit také pytlík k jejich uložení.

Aby nedocházelo k nadměrně velkému scházení žáků před školní budovou, budou dětem v době ranního příchodu do školy k dispozici prostory školní zahrady a školního hřiště. 

V prostoru školního vestibulu bude od zítřka každý den přítomen pan školník (případně jiný pověřený pracovník školy), který přicházejícím žákům změří teplotu, dohlédne za dezinfekci rukou a nošení roušek. 

Děti MŠ z oddělení Medvídků ve společných prostorách školní budovy roušky nosit nemusí, ale dbají zvýšené hygieny. 

Jelikož informace z okolí nepřinášejí dobré zprávy, prosíme Vás také o to, abyste své děti vedli k zodpovědnému chování a snaze vyhnout se veškerým rizikům. Je v našem společném zájmu, aby školní docházka pokračovala v prezenční podobě, a nikoliv v té absenční. 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Vedení školy

Informace pro rodiče žáků 9. třídy

            Žáci 9. třídy si podle současné legislativy podávají 2 přihlášky na střední školu do čtyřletých oborů s maturitou nebo doinformace tříletých oborů s výučním listem nejpozději do 1. března 2021.

Číst dál: Informace pro rodiče žáků 9. třídy

Zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září 2020 byl v naší mateřské a základní škole zahájen nový školní rok 2020/2021. Před školní budovou se po osmé hodině ranní sešla velká spousta dětí a rodičů, kteří již netrpělivě vyhlíželi třídní učitele přicházející si pro své svěřence. Ve škole je první den čekaly pouze dvě vyučovací hodiny, během nichž se věnovali poučení na začátku školního roku, seznámení se školním řadem, s organizací školního vyučování v následujícím období i tématům prázdnin a prázdninových zážitků. 

Číst dál: Zahájení školního roku 2020-2021 a

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU