Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ od 1. 9. 2021

Změny v organizaci provozu a výuky byly přijaty na základě Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vydaným MŠMT dne 17. 8. 2021.

Číst dál: Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ od 1. 9. 2021

Změna čísla bankovního účtu školní jídelny

informaceVážení rodiče, vážení strávníci školní jídelny,

příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov přistoupila ke změně bankovního účtu vedeného k organizaci školního stravování. Důvodem ke změně je zjednodušení a zefektivnění poskytovaných služeb (rychlejší připisování plateb, …).

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ A MŠ JE:

5927747399/0800

Pokud chcete od 1. 9. 2021 využívat nabídky školního stravování a odběru stravy ze školní jídelny, žádáme Vás tímto, abyste nejpozději v průběhu letních prázdnin (července a srpna) provedli změnu plateb ve svém bankovnictví. Platby prováděné na původní číslo účtu budou vraceny zpět. Zároveň Vás žádáme i o provádění plateb za stravování nejpozději do 15. dne v měsíci.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení školy

Úřední dny v průběhu letních prázdnin

informaceÚřední dny v průběhu letních prázdnin jsou stanoveny takto:

                    ve čtvrtek 1. 7. 2021

                     v pátek 2. 7. 2021

ve středu 7. 7. 2021

v pátek 16. 7. 2021

v pondělí 26. 7. 2021

ve středu 25. 8. 2021

ve čtvrtek 26. 8. 2021

v pondělí 30. 8. 2021

v úterý 31. 8. 2021

Ve všech výše zmíněných dnech jsme vám k dispozici v čase od 9:00 do 11:00 hodin.

Ve Svobodě nad Úpou dne 28. 6. 2021

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Zahájení školního roku 2021/2022

informacePrvňáčci a jejich rodiče se sejdou ve středu 1. září 2021 v 8:10 hodin před školou, kde počkají na příchod paní učitelky Rolencové a pana ředitele. Poté se společně odeberou na slavnostní zahájení školního roku do učebny 1. třídy.

Žáci 2. až 9. ročníku se sejdou v 8:10 hodin před školou a vyčkají na příchod svých třídních učitelů, společně se pak přesunou do jednotlivých tříd.

Ve středu 1. září bude v provozu školní družina od 6:00 hodin do 16:30 hodin pouze pro žáky 1. až 3. třídy.

První školní den 1. září vyučování končí po druhé vyučovací hodině tj. v 9:50 hodin. Od druhého dne 2. září se již bude vyučovat podle rozvrhu.

Od středy 1. září bude v provozu i oddělení mateřské školy “MEDVÍDCI“.

Nezapomeňte si, prosím, včas zaplatit a přihlásit obědy.

Recitační soutěž

informaceDoba covidová mnoha soutěžím bohužel nepřála. Jednou z nich byla i ta tradiční - recitační, které se naše žákyně a žáci každoročně účastní.

Číst dál: Recitační soutěž

Celoroční projekt – Po stopách K. J. Erbena

Každá třída druhého stupně se ve svém ročníku věnuje významnému spisovateli našeho okresu, kraje.

Číst dál: Celoroční projekt - Po stopách K. J. Erbena

Červen v mateřské škole

Červen u Myšek

Měsíc červen a oslava svátku dětí začala u nás u Myšek karnevalem. Děti si užily zábavné dopoledne s písničkami, soutěžemi a hrou na školní zahradě. Jen zmrzlinka se musela odložit na teplejší počasí, ale ochuzeni jsme nebyli.

Číst dál: Červen v mateřské škole

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU