Přednáška o sexuální výchově aneb Naši „deváťáci“ se už nečervenají

11. 6. 2024

Dne 6. června 2024 proběhla na naší škole dlouho avizovaná přednáška na téma: „Sexuální výchova“. Bohužel s koncem roku přichází celá řada kulturně – vzdělávacích akcí a nalézt v tomto shonu časové „okénko“, jež by vyhovovalo oběma stranám, je téměř nadlidský úkol. Nicméně se vše nakonec podařilo a do devátých tříd zavítala vzácná návštěva, která poskytla žákům erudovaný vhled do lidské sexuality a partnerských vztahů obecně. V rámci osvěty našich žáků bylo osloveno vedení Střední zdravotnické školy Trutnov, které na náš apel kladně zareagovalo a v rámci výše uvedené akce pověřilo přednáškou žákyně nadstavbového studia Vyšší odborné školy zdravotnické.

Celý program v délce trvání dvou vyučovacích hodin byl pro naše žáky velmi přínosný, navíc byl doplněn pestrou projekcí, řadou her a úkolů, jež přítomné aktivně zapojovaly. Velmi rychle se podařilo vytvořit přátelskou atmosféru mezi přednášejícími a posluchači, což je důležitým momentem, jež zbavuje studu a umožňuje se žákům otevřeně zeptat na cokoliv, co je zajímá. Hlavním pojítkem všech diskutovaných témat, jakousi „červenou nití“, byl především budoucí zdravý partnerský vztah.

Z reakcí po skončení přednášky bylo patrné, že tato více než naplnila očekávání našich žáků, a přinesla tak nemálo nových poznatků, které jim mohou být k užitku.

Doufejme, že i výhledově budou obdobné přednášky součástí výuky našich žáků, načež tyto významně rozšíří spektrum jejich vědomostí a pomohou je lépe připravit na budoucí život.

 Mgr. Miloš Vlášek - učitel přírodopisu

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu