Zápis žáků do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024

15. 3. 2023

Informace k zápisu žáků do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024

Termín zápisu

•    On-line přihlašování od 1. 4. 2023

Pro podání žádosti o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky využívejte, prosím, primárně „Online zápis do školy“, který naleznete na našich webových stránkách. Výhodou pro Vás je, že přihlášku sami vytiskneme a kopii požadovaných dokumentů pořídíme následně na místě. Další velkou výhodou je možnost on-line rezervace termínu zápisu s paní učitelkou, který proběhne na osobním setkání 12. 4. 2023.

 •    Zápis za přítomnosti dětí a zákonných zástupců proběhne 12. 4. 2023. K zápisu je nutné přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.


Postup pro podání žádosti

Na webových stránkách naší školy klikněte na odkaz „Zapsat dítě on-line“.

Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vás včetně Souhlasu se zpracováním těchto údajů. 

Potvrďte a přejděte na termín zápisu. Následně dokončete registraci.

Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ve formátu pdf a registrační číslo uchazeče.

Žádost poté doručte do školy, a to některým z následujících způsobů:

•    do datové schránky naší školy ID: mu3mh3h,

•    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!) na adresu skola@zssvoboda.eu,

•    pokud se zápisu zúčastníte osobně 12. 4. 2023 a podali jste přihlášku prostřednictvím ,,Online zápisu do školy“, přihlášku Vám vytiskneme a Vy ji při zápisu podepíšete,

•    vytiskněte, podepište a odešlete klasickou poštou na adresu školy – Základní škola a mateřská škola, Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad Úpou,

•    vytiskněte, podepište a vhoďte do schránky za 1. dveřmi hlavního vchodu budovy ZŠ.


Podklady pro zápis

1. Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky / Žádost o odklad plnění povinné školní docházky

2. Rodný list dítěte (kopie) / u cizinců pas dítěte (kopie)

3. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné dodat vyjádření PPP/SPC + vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

4. U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského roku je nutné dodat kopii Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky

Pozor: Přihlášky doručené před termínem nebo po termínu zápisu jsou neplatné. Neplatné přihlášky jsou také přihlášky poslané běžným e-mailem bez elektronického podpisu.

Žádost zákonných zástupců o přijetí žáka k základnímu vzdělávání naleznete také na webových stránkách www.zssvoboda.eu v sekci Dokumenty -> Formuláře ZŠ. 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, použijte, prosím, příslušný formulář, který také naleznete na našich webových stránkách v sekci Dokumenty -> Formuláře MŠ.

Dobrou pomůckou pro budoucí prvňáčky by mělo být Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, které naleznete zde. Prosíme Vás o seznámení se s tímto dokumentem, který uvádí, jaké úrovně by měl každý předškolák dosáhnout v době nástupu do první třídy.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k plnění povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek plnění povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek plnění povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Žádost o odklad plnění povinné školní docházky předají zákonní zástupci vedení školy v den zápisu, nejpozději do 12. 4. 2023.


Kritéria pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou, okres Trutnov stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáků k základnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků pro základní školu:

1. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou.

2. Sourozenec již přihlášeného dítěte/přihlášených dětí, které budou i nadále navštěvovat místní mateřskou nebo základní školu.

3. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou.


Úřední hodiny

V případě osobního předání přihlášky využívejte, prosím, výhradně úřední hodiny k tomu určené: 

Hospodářka školy: Monika Schleichová

Pondělí7:00 - 8:1513:00 – 15:30  
Úterý7:30 – 11:00
Středa7:00 - 8:1513:00 – 15:30
Čtvrtek7:30 – 11:00
Pátek7:00 - 8:15


Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Ing. Michal Krtička - ředitel školy


ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu