Přijímací řízení na střední školy

Vláda odsouhlasila digitalizaci přijímacího řízení, která má být účinná od 1. 1. 2024, a uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce. Vše se má vyřešit do konce roku 2023. Jakmile dostaneme podrobné instrukce o procesu přijímání k dalšímu vzdělávání, budeme vás informovat.

Třídní schůzku plánujeme na začátek ledna 2024, kdy by již mělo být jasno.

Žákům by změna měla přinést:

- možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy;

- zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky;

- systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek na základě pořadí škol na přihlášce uchazeče přiřazovat ke konkrétním školám;

- podání přihlášky ke studiu by mělo mít v budoucnu výhradně elektronickou podobu. V tomto školním roce budou mít však uchazeči možnost podat přihlášku buď v písemné formě bez elektronického systému, resp. písemně s podporou elektronického systému, nebo výhradně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity.

Přihlášky se budou podávat k 20. 2. 2024.

 Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou podají uchazeči ještě podle stávající legislativy pouze v písemné formě v termínu do 30. 11. 2023.  

Mgr. Irena Nešněrová – výchovná poradkyně

zpět

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu