Duben v mateřské škole

3. 5. 2023

Duben u Myšek

Hned začátkem měsíce jsme slavili velikonoční svátky. Seznámili jsme se s tradicemi, které se v tento čas dodržují a co znamenají. S dětmi jsme vymetli pavučiny a uklidili naši třídu. Zkoušeli jsme se nemračit i ochutnat něco zeleného. Barvili jsme kraslice a naučili se písníčku Pomlázka, kterou děti zpívaly při koledování. Zakončení Velikonoc proběhlo v naší třídě formou her a soutěží, každý dostal domů odměnu v podobě velikonočních dobrot. Zbytek měsíce jsme se věnovali hospodářským a domácím zvířátkům. Vytvořili jsme si ovečky z popcornu, naučili se hru Na ovečky a vlka i píseň Pásla ovečky. Četli jsme pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterou jsme si i zahráli. Vyrobili jsme si kočku z papíru. Viděli jsme různá videa z prostředí farmy i pohádku O pejskovi a kočičce. Zvířátka jsme poznávali, hledali v knihách, pozorovali, jak vypadají, zjistili jsme, čím se živí. Veškeré poznatky jsme pak využili na našem prvním větším výletě. Vypravili jsme se i s kamarády Zajíčky za zvířaty Štěpána Vlčka. Tam jsme mohli vidět, nakrmit i pohladit si krávy a telátka, kozy a kůzlátka, ovce a jehňátka, husu a housátko, ale i poníky, pejsky i slepice.


Zajíčci v dubnu

Měsíc jsme zahájili zvesela. Velikonoce jsou svátky jara, a tak i my jsme se snažili poznat některé tradice a lidové zvyky. Děti si naplno prožily modré pondělí, šedivé úterý, škaredou středu, zelený čtvrtek (procvičovali jsme barvy, hravou formou jsme probírali různé pocity a nálady, děti si vyráběly rozličné dárky - kohouty a slepice z odpadového materiálu, barvily vajíčka a podílely se na výzdobě interiéru školky). Zkrátka jsme si užili jaro, i když počasí bylo vážně aprílové. V další části jsme se věnovali domácím a hospodářským zvířatům. Děti zvířata poznávaly v knihách, na obrázcích, stavěly ve školce domečky plyšákům, povídaly si o užitku jednotlivých zvířat. A dokonce jsme měli možnost setkat se se živými zvířaty na statku (díky pozvání Š. Vlčka), kde si zvířátka mohly i pohladit, a dokonce i nakrmit👍🙂. Poslední dubnový den se většina z dětí i učitelek přeměnila v čarodějky a kouzelné bytosti a tento den jsme si za slunečného počasí užili na zahradě s množstvím zábavných her a soutěží a opékáním buřtů.


Duben ve třídě Medvídků

Začátkem měsíce jsme oslavili Velikonoce. Děti se seznámily s tradicemi, které k Velikonocům patří (barvení vajíček, pečení mazance, pletení pomlázky, koledování, pojmenování jednotlivých dnů a co to znamená, velikonoční zajíček). Děti si vyrobily velikonoční papírové vajíčko, velikonočního zajíčka a slepičku s nabarveným vajíčkem. Také si zahráli pohybovou hru ,,Na koledníky´´, kde kluci honili holky, a poté je i vykoledovali, aby byly celý rok zdravé a krásné😊 V úterý 11. dubna bylo divadelní představení ,,Zlatovláska´´. Ve středu 12. dubna byl pro děti ze třídy Medvídků významný den. Děti šly k zápisu do 1. třídy. Všechny děti byly moc šikovné, a proto byly všechny děti přijaty😊. Velká gratulace. 

V týdnu od 17. do 21. dubna jsme pozorovali v živém vysílání čapí hnízdění v Mladých Bukách. Děti se blíže seznámily s životem čápů. Jeden den jsme jeli autobusem do Mladých Buků, abychom se na ně podívali v reálu. Cestu zpět děti šlapaly pěšky. Poslední týden v měsíci byl věnován blížícím se čarodějnicím. Vyrobili jsme jednu velkou společnou a každý i svoji malou, kterou si odnášely děti domů. V pátek jsme společně se třídami Myšek a Zajíčků oslavili čarodějnice na zahradě u vily. Opékali jsme špekáčky a plnili nejrůznější čarodějnické úkoly.

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu