Vážení rodiče, milí žáci, přejeme vám krásné letní prázdniny a těšíme se na vás v novém školním roce 2024/2025.

Výchovný poradce

Práce výchovného poradce se zaměřuje na dvě hlavní oblasti. V kariérním poradenství konzultuje s vycházejícími žáky výběr budoucího povolání a k tomu potřebného vzdělávání. Pomáhá se zajištěním přihlášek a dalších dokumentů potřebných k přijímacímu řízení a v případě nepřijetí také s odvoláním proti rozhodnutí. Poskytuje žákům informace o možnostech studia v našem kraji, dnech otevřených dveří na středních školách, termínech přijímacího řízení apod.

Druhou část náplně práce výchovného poradce tvoří péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje potřebnou dokumentaci pro poskytování různých druhů pomoci těmto žákům, např. asistenta pedagoga.

V této oblasti spolupracuje s třídními učiteli, speciálním pedagogem, rodiči a pedagogicko-psychologickými poradnami nebo speciálně pedagogickými centry.

V obou případech musí také sledovat aktuální úpravy zákona.


ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu