Vážení rodiče, milí žáci, přejeme vám krásné letní prázdniny a těšíme se na vás v novém školním roce 2024/2025.

Prosinec v mateřské škole

3. 1. 2024

Prosinec u Myšek

V prosinci probíhala hlavně příprava na nadcházející Vánoce (proč se slaví, jak se slaví, různé tradice atd.).

V prvním týdnu jsme měli téma MIKULÁŠ. Ve třídě jsme měli vlastní peklíčko s čerty, děti se naučily novou písničku a básničku a vytvořily si čertovský řetěz či pytel s uhlím. Co je však nejhlavnější, samotný pan Mikuláš s andělem a čertem zavítali i k nám. Mikuláš děti zkontroloval, jestli nezlobí, a statečným Myškám daroval dáreček.

V druhém týdnu už jsme se s dětmi pomalu chystali na příchod Vánoc. Ozdobili jsme společně stromeček, děti vyrobily přáníčka, která si před Vánoci odnesly domů, a také si nakreslily, co by si od Ježíška přály pod stromeček. Dále jsme sledovali vánoční pohádky a v průběhu všech tří týdnů jsme s dětmi rozbalovali adventní pytlíčky, ve kterých našli vločku a mlsotku.

Poslední týden byl odpočinkový. Do školky přijelo loutkové divadlo, které děti naladilo na vánoční atmosféru. Ve středu jsme měli s dětmi sváteční den - ochutnali jsme cukroví, seznámili jsme děti s různými tradicemi (pouštění lodiček, rozkrajování jablíčka, zapalování prskavek atd.) a v neposlední řadě nás navštívil Ježíšek, který dětem nechal pod stromečkem mnoho nových hraček. V posledních dnech si děti hrály, jak s novými hračkami, tak i s kamarády v dalších třídách (Zajíčky a Medvídky).


Prosinec u Medvídků

První týden v prosinci byl zaměřený na příchod čertů, Mikuláše a andělů. Děti si vyrobily papírového čerta i s papírovým řetězem. K nám do mateřské školy přišli 5. prosince, ale protože jim děti hezky zazpívaly, tak od nich dostaly bohatou nadílku. Čert jim také donesl geometrické tvary. Díky tomu se děti naučily je pojmenovat. Také jsme pozorovali, kolik geometrických tvarů je kolem nás.

Po čertech jsme se naladili na vánoční vlnu. Otevírali jsme adventní kalendář, ozdobili jsme si vánoční stromeček, poslouchali jsme vánoční koledy, vánočně jsme tvořili a také jsme pozorovali, jak se naše město vánočně ozdobilo.

2. prosince děti zpívaly u rozsvícení vánočního stromu na Pietteho náměstí v Maršově 1. Děti také zazpívaly v pečovatelském domě, kostele a i kamarádům ze třídy Myšek a Zajíčků. Na Vánoce nás naladilo i divadelní představení ,,Vánoční pohádka´´. Za třídu Medvídků vám přejeme klidné Vánoce a hodně zdravíčka v novém roce.


Prosinec u Zajíčků

Prosincové dny patří tradicím a zvykům, nejinak tomu bylo i u nás ve třídě. V prvním týdnu nás navštívil Mikuláš se svou družinou a děti byly velmi statečné při přednesu básní, písní i společném tanci. Odměna byla, jak jinak, než bohatá a sladká.

Po návštěvě Mikuláše už jsme se začali chystat na příchod Ježíška a nemohli jsme začít lépe než prohlídkou Betléma u pana Kapuciána a zdobením stromečku u pečovatelského domu, kde jsme si i zazpívali několik koled. Stromeček jsme si ozdobili i ve třídě a k tomu přidali spoustu doprovodných her a činností jako třeba výlov kaprů či výrobu vánočních stromečků z papíru a nejrůznějších dekorativních drátků, bambulek a papírků.

V posledním týdnu nás ve školce navštívilo divadlo, a především Ježíšek. Děti měly pod stromečkem bohatou nadílku a oči jim jen zářily. Jak už bývá zvykem, i my jsme si nejdříve připomněli štědrovečerní tradice a zvyky, jako je pouštění lodiček, rozkrajování jablka, hod střevíčkem, ale i lití olova.

My jsme si poslední měsíc v roce užili v klidu, pohodě a totéž přeje celá naše třída i vám všem v novém roce 2024.

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu