Přijímací řízení 2023/2024

Žáci 9. třídy si podle platné legislativy podávají 2 přihlášky na střední školu do čtyřletých oborů s maturitou nebo do tříletých oborů s výučním listem nejpozději do 1. 3. 2024. V současné době média poukazují na záměr MŠMT o změnu. Podrobné informace nemáme a vše je jen ve stádiu příprav. Zatím platí, že doručení přihlášky řediteli střední školy zajišťují zákonní zástupci. Přehled všech nabízených oborů lze najít na stránkách MPSV nebo na www.infoabsolvent.cz. Tyto stránky poskytují také informace o pracovních povinnostech jednotlivých povolání (včetně videa) a o možnosti uplatnění absolventů škol na trhu práce.

Povinné jednotné přijímací zkoušky do oborů ukončených maturitou se budou konat 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024. Školní přijímací zkoušky (pokud je škola vyhlásí) proběhnou od 22. 4. do 30. 4. 2024.

Pro zájemce o obory s talentovou zkouškou (např. hudební, taneční, výtvarné, zpracování kovů, textilu, dřeva apod.) se podání přihlášky posouvá na termín 30. listopadu 2023. Talentové zkoušky probíhají v lednu. Tyto obory najdete též na www.infoabsolvent.cz pod kapitolou Umění a užité umění. Jejich kódové označení začíná dvojčíslím 82. Přijetí nebo nepřijetí žáka na obor s talentovou zkouškou nijak neomezuje možnost podat si přihlášky v řádném termínu v únoru na další školy.

Podrobnější informace mohou rodiče získat při třídních schůzkách v listopadu 2023.

Pro snazší představu o studijních možnostech v našem regionu můžete navštívit ve dnech 6. 10. a 7. 10. 2023 prezentaci SŠ pořádanou Hospodářskou komorou Hradec Králové ve společenském centru UFFO Trutnov, na které se představí nejen zdejší střední školy, ale také zaměstnavatelé.

Mgr. Irena Nešněrová – výchovná poradkyně

zpět

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu