Vážení rodiče, milí žáci, přejeme vám krásné letní prázdniny a těšíme se na vás v novém školním roce 2024/2025.

Beseda s hasiči

16. 11. 2023

Ve středu 15. listopadu byla pro děti I. a II. oddělení školní družiny naplánována sice krátká vycházka, ale s velkým překvapením.

Cíl vycházky byl tajný a jen pár metrů od školy. Děti byly mile překvapeny, když dorazily do místní hasičárny. Tam už na ně čekal velitel hasičské jednotky pan Bartoníček a velitel družstva pan Kaňka. Spolu se nám postarali o zážitkové odpoledne. A opravdu nás toho čekalo hodně.

Měli jsme možnost prohlídnout si budovu požární zbrojnice, dozvěděli se něco o historii hasičských sborů, o práci hasičů a jejich výstroji a vybavení. Oba hasiči zodpověděli spoustu dotazů od dětí i vychovatelů. Nejlákavější ale pro žáky bylo předvedení hasičské cisterny. Výklad pana Bartoníčka byl podrobný a poutavý, o výjezdovém autě jsme se dozvěděli téměř všechno.

S nadšením si cisternu prohlíželi nejen kluci, ale i děvčata. Nakonec si všechny děti mohly do auta vylézt a prozkoumat jej i zevnitř. Zpátky do družiny nás vyhnalo počasí, jinak by se určitě dalo besedovat ještě další hodinu.

Panu Bartoníčkovi a panu Kaňkovi patří velké poděkování za to, že nám věnovali svůj volný čas a připravili nám skvělý zážitek. Jim i všem dalším hasičům patří také poděkování za náročnou a nebezpečnou práci, kterou vykonávají. Už teď se těšíme na další slíbenou spolupráci.


Vychovatelka školní družiny Dana Šritrová

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu